KIX kodas

Taškai: 6

Bebro paštas turi kodus, sudarytus iš 36 simbolių ('A'..'Z' ir '0'..'9'). Kad skaitytuvas nuskaitytų šiuos pašto kodus, jie turi būti perrašomi KIX kodais.
Kiekvienas KIX kodo simbolis išreiškiamas kodu, sudarytu iš 2 dalių (aukštesniosios ir žemesniosios).
Abi šias dalis sudaro 4 vertikalūs brūkšniai. Aukštesniąją dalį sudaro viduriniai ir viršutiniai brūkšniai, o žemesniąją – viduriniai ir apatiniai brūkšniai.
Šioje lentelėje pateikiami keli simbolių kodai.
 

Pavyzdžiui, pašto kodo „G7Y0“ KIX kodas yra:

Vieno pašto kodo KIX kodas užrašomas šitaip:

Koks tai pašto kodas?

Paaiškinimas

KIX kodas (naudojamas Vokietijos paštuose) yra brūkšninio kodo pavyzdys. Brūkšninis (BAR) kodas yra nuskaitomas skenavimo aparatais. Visiems pašto siuntiniams suteikiamas brūkšninis kodas leidžia fiksuoti pašto siuntinį kiekviename siuntimo etape.
Šiame pavyzdyje lentelėje pateikta informacija padalinta į dvi dalis – aukštesniąją ir žemesniąją. Toks būdas naudojamas informacijos vaizdavimui.

Reikšminiai žodžiai: brūkšninis kodas, lentelė, kodavimas, dekodavimas.

Atsakymas

Teisingas atsakymas – BC16.
Atsakymas gali būti randamas žvelgiant į lentelę ir verčiant KIX kodą atitinkamu simboliu. 
Lentelėje pažymėti KIX kode naudoti simboliai.   

Interaktyvi užduotis

 

 
Informacija atnaujinta 2016-10-18 10:55:36
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.