Plaustų numeravimas

Taškai: 6

Bebrai renčia plaustus. Plaustai registruojami – kiekvienam plaustui suteikiamas atskiras numeris ir šio numerio lentelė pritvirtinama prie to plausto. Numeris sudaromas pagal taisykles, pavaizduotas schema. Pradedama raide B ir baigiama skaitmeniu 0 arba 1.

Kurie du iš žemiau pateiktų numerių negali būti registruojami?

Paaiškinimas

Baigtinis automatas yra svarbi teorinio kompiuterių mokslo dalis. Kai tik reikia skaityti duomenis, ypač raidžių ir skaičių sekas, pasitelkiamas baigtinio automato modelis. Iš tikrųjų baigtinis automatas – tai matematinė abstrakcija, modeliuojanti sistemos būsenų kaitą, priklausomai nuo ankstesnės būsenos ir įėjimo signalų, kai būsenų ir galimų įėjimo signalų skaičius yra baigtinis (taip aiškintinas ir automato pavadinimas). Baigtiniu automatu patogu aprašyti simbolių sekų sudarymą: naudojantis baigtiniu automatu, nesunku nustatyti, ar simbolių seka sudaryta teisingai, ar ne. Baigtiniai automatai paprastai vaizduojami grafais ar į juos panašiomis diagramomis.

Atsakymas

Atsakymas BBB100 ir BR00A0.

Kiekvieną nurodytą numerį reikia kruopščiai patikrinti pagal pateiktą schemą. Taip nustatysime, kurie du numeriai sudaryti ne pagal taisykles.
Numeris BBB100 neteisingas, nes skaičių dalis pradedama 1.
Numeris BR00A0 neteisingas, nes po 0 negali būti A (schemoje rodyklė rodo tik į vieną pusę).

Interaktyvi užduotis

 

 
Informacija atnaujinta 2016-10-18 10:55:36
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.