Abėcėliniai vardai

Taškai: 9

Vardas vadinamas abėcėliniu, jei gali būti sudaromas pagal šį algoritmą:
Surikiuoti vardo raides pagal abėcėlę.
Imti pirmąją sąrašo raidę.
Imti tolesnę sąrašo raidę ir pridėti ją vardo kairėje arba dešinėje.
Šiuos veiksmus daryti tol, kol sąrašas taps tuščias.
LABYS yra abėcėlinis vardas: surikiavę jo raides gauname ABYLS, toliau raidės dėliojamos pagal algoritmą:
A → AB → ABYLABY → LABYS
JONĖ nėra abėcėlinis vardas: surikiavę gauname JĖNO. Raidės Ė negalima niekaip pridėti prie pirmosios raidės J, nes abi raidės J ir Ė nėra gretimos žodyje JONĖ.
Kuris iš šių vardų yra abėcėlinis?  

A. JONAS B. MIGLĖ C. DANILĖ D. TOMAS

 

Paaiškinimas

Spręsdami uždavinį neišsiversime be teksto kodavimo ir vizualizavimo.
Koduojama pagal taisykles – algoritmą. Taikant algoritmą arba vaizdesnį būdą –diagramas – galima patikrinti, ar esamas vardas yra abėcėlinis. Metodų vizualizavimas labai svarbus informatikoje, todėl ieškoma vis geresnių vizualizavimo būdų.

Reikšminiai žodžiai: abėcėlinis rikiavimas, algoritmas

Atsakymas

Teisingas atsakymas yra D. TOMAS yra abėcėlinis vardas.
Galime sudaryti kiekvieno vardo diagramas (žr. žemiau). Vardo raidės iš eilės išdėstomos horizontaliai ašyje. Vardo raidžių numeriai abėcėlėje išdėstomi vertikaliai ašyje. Jungiant taškus, nubrėžiama kreivė.
Jei diagramoje yra tik vienas staigus kreivės lūžis, panašus į V, vardas yra abėcėlinis. Jei diagrama yra kaip apversta V (^), tai žodis neabėcėlinis.
Panagrinėkime diagramų pavyzdžius:

 

 
Informacija atnaujinta 2016-10-18 10:55:36
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.