Tvorelė

Taškai: 9

Norima iškarpyti popierinę tvorelę. Daroma šitaip: imama popieriaus juostelė ir sulankstoma zigzagu. Paveiksle lankstant padaryti 3 lenkimai. Paskui iškerpama figūra (2 paveikslas).


Kiek lenkimų reikia padaryti, norint tokiu būdu iškirpti žemiau pateiktą tvorelę?

Paaiškinimas

Sprendžiant šį uždavinį reikalingi kartojimų veiksmų ir problemos skaidymo į mažesnes dalis įgūdžiai.

Informatikoje kartojimo veiksmai nusakomi ciklais. Beveik visos programavimo kalbos turi ciklų. Kur kas lengviau nurodyti kompiuteriui  „atlik šiuos veiksmus 100 000 kartų“ nei nurodyti 100 000 kartų atlikti  „šiuos veiksmus“.

Uždavinio skaidymas į mažesnes dalis, arba dekompozicija, padeda padalyti didelę problemą  ar supaprastinti gaunant pagrindinius komponentus. Šiame uždavinyje toks pagrindinis komponentas yra tvorelės dalis, apimanti dvi gretimas klostes. Programuotojai paprastai dideles, sudėtingas problemas skaido į mažesnius komponentus, nes mažesnes dalis lengviau programuoti, mažiau daroma klaidų, taip pat lengviau testuoti ir galima greičiau pasiekti rezultatą.

Reikšminiai žodžiai: simetrija, kartojimas, dekompozicija

Atsakymas

Reikia padaryti 7 popierinės juostelės klostes.
Žemiau pateiktas piešinys, kuriame klostės pažymėtos raudonomis linijomis.


Uždavinys sprendžiamas ieškant simetrijos ir kartojimų veiksmų.

Interaktyvi užduotis

 

 
Informacija atnaujinta 2016-10-18 10:55:36
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.