Penki kauliukai

Taškai: 6

Vaikai nori žaisti YATZY žaidimą, kuriam reikia 5 vienodų kauliukų. Žaidimo kauliukus reikia pasidaryti iš popieriaus lapų. Nupiešiama visų šešių kauliuko sienų išklotinė, pavaizduojami taškai. Vaikai iškarpo ir sulanksto išklotinę – štai ir kauliukas!
Žaidimo kauliuko savybė: priešingų sienų taškų suma lygi 7 (1 + 6, 4 + 3 ir 5 + 2). Be to, sienos su 1, 2, 3 taškais, žvelgiant iš kampo, turi būti išdėstytos prieš laikrodžio rodyklę.  


Vaikai padarė 4 kauliukus, bet dar trūksta penktojo.


Kuri iš šių išklotinių tinka trūkstamam kauliukui?

A. C.
B. D.

 

 

Paaiškinimas

Žaidimo kauliuko padarymas grindžiamas vaizdų atpažinimu. Kauliuko išklotinė – dvimatis vaizdas, iš jos gaunamas trimatis objektas. Sukurta įvairių būdų, kaip trimačius objektus kuo tiksliau perteikti dvimačiais vaizdais. Dažnai sprendžiamas uždavinys – kaip iš daugelio nuotraukų nustatyti, kuriose iš jų yra tas pats žmogus.

Reikšminiai žodžiai: vaizdų atpažinimas, žaidimo kauliukas, savybė, išklotinė.

Atsakymas

Išklotinė C yra vienintelė, tinkanti kauliukui pagaminti. Priešingų sienų taškų suma lygi 1 (paveikslėlyje pažymėta ta pačia spalva), o sienos su 1, 2, 3 taškais išdėstytos prieš laikrodžio rodyklę.
A – neteisingas atsakymas, nes priešingų sienų taškų suma nėra lygi 7.
B – taip pat neteisingas atsakymas, nes sienos su 1, 2, 3 taškais nėra išdėstytos prieš laikrodžio rodyklę, o atvirkščiai.
Sukonstravęs trimatį atsakymo D kauliuką ir pažvelgęs į sienas su 1, 2, 3 taškais, pamatysi, kad šie taškai išdėstyti pagal laikrodžio rodyklę, o ne prieš, kaip reikalaujama.

 

 
Informacija atnaujinta 2016-10-18 10:55:36
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.