Šuolių čempionatas

Taškai: 6

Trys draugai – zuikis, varlė ir kengūra – dalyvauja šuolių čempionate. Šuolių trasa sudaryta iš 15 šuolių aikštelių, įrengtų ratu ir sunumeruotų nuo 0 iki 14.
Per sekundę zuikis atlieka 4 šuolius, varlė – 6, o kengūra – 10 šuolių. Iš pradžių visi trys stovi vienoje aikštelėje, pažymėtoje 0.


Po kiek sekundžių visi draugai vėl susitiks vienoje iš aikštelių? Įrašykite sveikąjį skaičių.

Paaiškinimas

Sprendžiant uždavinį, pirmiausia būtina įvertinti situaciją ir nustatyti skaičiavimų pobūdį, galimą metodą, ar nėra žinomo algoritmo ir pan. Jei iš karto nenumatoma mažiausio bendrojo kartotinio algoritmo galimybė, uždavinį galima spręsti modeliuojant šuolių, t. y. žingsnių , kartojimą. Įžvelgus galimybę taikyti mažiausio bendrojo kartotinio algoritmą, uždavinys tampa lengvai išsprendžiamas matematiniu būdu.

Reikšminiai žodžiai: žingsnis (šuolis), kartojimas, mažiausias bendrasis kartotinis, modeliavimas.

Atsakymas

Atsakymas 30.
Per sekundę kiekvienas iš draugų atlieka nurodytą skaičių šuolių: zuikis – 4, varlė – 6, o kengūra – 10. Kadangi jų šuolių skaičiai nėra vienas kito kartotiniai, tai visi trys draugai galės susitikti tik pradinėje aikštelėje. Reikia atkreipti dėmesį, kad uždavinį galima išspręsti taikant mažiausio bendrojo kartotinio – 30 – algoritmą

Interaktyvi užduotis

 

 
Informacija atnaujinta 2016-10-18 10:55:36
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.