VisiškasSukeitimas(n, s)

Taškai: 9

Funkcija VisiškasSukeitimas(n, s) turi du pradinius duomenis: skaičių ir žodį. Rezultatas – žodis, kurio raidės sukeistos vietomis. Žemiau vaizduojama, kaip veikia funkcija VisiškasSukeitimas(3, „programa“).

Šiuo atveju funkcija atliko 6 sukeitimus ir gauna rezultatą „ogramapr“:
Koks funkcijos VisiškasSukeitimas (4, „BEBRAS“) rezultatas? Sutempkite raides į joms skirtas vietas.

Paaiškinimas

Programuojant dviejų kintamųjų sukeitimas yra susijęs su šių kintamųjų tarpusavio reikšmių sukeitimu.
Programuojant aukšto lygio kalbomis funkcijos yra labai svarbios. Tai labai naudingas būdas, kai kelis kartus reikia kreiptis į tuos pačius veiksmus. Funkcijos supaprastina programų tekstų suvokimą. Funkcijos yra integrali programavimo (Computer science) pagrindų dalis.

Reikšminiai žodžiai: procedūra, funkcija, programa, taikomoji programa, eilutė.

Atsakymas

Atsakymas gaunamas atliekant analogiškus veiksmus, pateiktus uždavinio tekste.
BEBRAS
REBBAS
RABBES
RASBEB

 

Interaktyvi užduotis

 

 
Informacija atnaujinta 2016-10-18 10:55:36
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.