Viešbučio raktas

Taškai: 12

Bebrų miesto viešbutyje „Didysis Bebras“ sukurta nauja raktų sistema. Kiekvienas svečias gauna kvadratinę kortelę, su kuria atrakina savo kambarį. Visose kortelėse pažymėta po 7 x 7 taškų, kuriuose gali būti išmušamos skylutės. Kortelių skaitytuvas patikrina, ar kortelė priklauso kambario svečiui.

Kambario spynoje įtaisytas kortelių skaitytuvas. Kortelės simetriškos, todėl nesvarbu, kuriuo šonu ir kuria puse jos kišamos į skaitytuvą.

Kiek daugiausia galima pagaminti skirtingų kortelių?

A. 16 B. 49 C. 1024 D. 65536

 

Paaiškinimas

Šiame uždavinyje kortelių skaitytuvas nuskaito kodus iš bet kurios kortelės pusės. Kortelėse yra užkoduoti parametrai, kuriuos apdoroja kortelių skaitytuvas, tada durys atrakinamos arba neatrakinamos.
Kortelių su skirtingais taškų variantais gaminimas gali būti palygintas su kodavimu programavime. Kodavimas – veiksmas, kuriuo objektui suteikiamas kodas. Koduojama dėl techninių priežasčių, pavyzdžiui, rašytinis tekstas koduojamas dvejetainiais ženklais, kad jį būtų galima pateikti kompiuteriui, arba siekiant apsaugoti duomenis. Programos iškviečia ir perduoda duomenis parametrais funkcijoms, procedūroms arba programų moduliams, kur šie duomenys apdorojami ir grąžinamos tam tikros reikšmės arba atliekami tam tikri veiksmai. Masyvas informatikoje yra sistemingai sutvarkytų objektų duomenų struktūra, turintis indeksus ir reikšmes. Atitinkamam masyvo indeksui priskiriama atitinkama reikšmė arba gali būti neprisikirta reikšmė. Masyvai gali būti indeksuojami skaičiais arba raidėmis su tam tikrais kitais leistinais simboliais (tuo atveju vadinami asociatyviaisiais masyvais).
Šiame uždavinyje (šnekant programavimo terminais) galėtų būti funkcija, kuriai perduodamas kodas, pateiktas dvimačiu masyvu, kurio indeksai būtų skaičiai, reiškiantys tam tikras pozicijas, kur yra skylutės, o reikšmės galėtų būti loginio kintamojo reikšmės „false“ („netiesa“ nėra skylutės) arba „true“ („tiesa“ yra skylutė). Ši funkcija grąžintų vieną reikšmę: „true“ arba „false“ (loginis kintamasis „tiesa“ arba „netiesa“), o programa, gavusi šią reikšmę, atrakintų arba neatrakintų spynos.

Reikšminiai žodžiai: kodavimas, loginis kintamasis, funkcija, masyvas.

Atsakymas

Teisingas atsakymas C.

 

 
Informacija atnaujinta 2016-10-18 10:55:36
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.