Krypties keitimas

Taškai: 12

Komanda A<= B keičia rodyklių kryptis šitaip:

Vaizdas prieš    Vaizdas po

Dabar rodyklė iš A rodo ten, kur rodo rodyklė iš B. Reikšmei A priskiriama reikšmė B per papildomą lauką C.

Kuria komandų seka (atliekant komandas iš eilės taip, kaip jos pateiktos) iš kairiojo paveikslo galima gauti dešinįjį paveikslą?

A X <= Y
Y <= Z
Z <= X
C Z <= Y
X <= Z
Y <= H
B X <= Z
Z <= X
Y <= H
D Z <= X
X <= Y
Y <= H

 

Paaiškinimas

Programuojant prireikia subendrinti skirtingose vietose saugomų duomenų atmintis. Kompiuterio atmintis dažnai vaizduojama kaip popieriaus lapas, suskirstytas į langelius duomenims laikyti. Ryšiai tarp duomenų nurodomi rodyklėmis. Kompiuteryje saugomo atminties turinio valdymas yra svarbi programavimo dalis.

Atsakymas

A neteisingas, nes X reikšmė pakeičiama prieš atliekant komandą Z <= X
B neteisingas, nes bandoma sukeisti X ir Z  reikšmes be papildomo lauko
C neteisingas, nes komanda A<= B interpretuojama neteisingai: „rodyklė iš A rodys į B“
D teisingas, nes, priešingai nei A variante, teisingai naudojamas papildomas „laukas H“.

 

 
Informacija atnaujinta 2016-10-18 10:55:36
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.