Savanaudės voverės

Taškai: 12

Medyje viena virš kitos yra 5 drevės. Jose gyvena 16 voverių. Kasdien kiekviena voverė apžiūri, kiek turi savo drevės kaimynų, kiek kaimynų aukščiau esančioje drevėje (jei tokia yra) ir kiek žemiau esančioje drevėje (jei tokia yra). Tada nustato, kurioje iš šių drevių yra mažiausiai kaimynų ir naktį persikelia į pasirinktą drevę (arba lieka savoje). Jei tokių drevių ne viena, voverė pirmenybę teikia savo drevei, tada aukščiau esančiai drevei ir galiausiai – žemiau esančiai drevei.
Pavyzdžiui, voverės drevėse gyvena šitaip: 5, 0, 0, 4, 7 (pradedant nuo viršaus ir einant žemyn). Rytoj visos 5 viršutinio aukšto voverės apsigyvens viena dreve žemiau (0 kaimynų yra geriau nei 4), 7 voverės iš apatinės drevės persikels viena dreve aukščiau (4 kaimynai yra geriau negu 6) ir 4 voverės iš antrosios drevės nuo apačios persikels dreve aukščiau (0 kaimynų yra geriau nei 3).
Daugeliu atvejų voverės galiausiai atsidurs toje pačioje drevėje. Surask situaciją, kai voverės negalės susirinkti vienoje drevėje. Surašyk voverių skaičius drevėse.

Paaiškinimas

Tai skruzdžių kolonijos elgseną arba kitaip – skruzdžių intelektą – imituojantis uždavinys. Šis algoritmas remiasi tuo, kad problemos gali būti sprendžiamos net naudojant paprastus įrenginius, jei tų įrenginių yra labai daug. Pavyzdžiui, skruzdės juda pagal elementarias taisykles ir nepriklausomo viena nuo kitos. Tačiau kai skruzdžių daug, jos gali elgtis labai įdomiai. Todėl skruzdžių kolonijos modelis taikomas daugeliui sudėtingų uždavinių spręsti: rasti optimalų kelią grafe, spręsti keliaujančio pirklio uždavinį, nuskabyti medžių lapus ir pan.
Šiame uždavinyje voverių drevių pasirinkimas grindžiamas paprastomis taisyklėmis, tačiau voverių elgesys toli gražu nerodo jų sumanumo. Jos norėtų gyventi kuo erdviau, tačiau susigrūda į vieną drevę. Taigi šis uždavinys gana pamokantis: skruzdžių kolonijos algoritmą reikia taikyti apdairiai, atsiminti, kad kartais geriau veikti bendradarbiaujant, o ne vien tik siekti naudos sau.

Reikšminiai žodžiai: Skruzdžių kolonijos elgsenos modelis, kolektyvinis intelektas, skruzdžių algoritmas.

Atsakymas

Galimi keli atsakymai, pavyzdžiui: 0 7 9 0 0, 5 0 0 11 0.

 

Interaktyvi užduotis

 

 
Informacija atnaujinta 2016-10-18 10:55:36
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.