BEBRO konkurso užduotys 2017

 

Skliaustai

Taškai: 12

 Juvelyrinių dirbinių meistras kuria apyrankes. Jo sukurtos apyrankės atrodo kaip skliaustai, vieną dirbinį sudaro apyrankių pora. Pirmiausia pagaminama viena iš šių porų:

  arba

Toliau skliaustų poros įterpiamos kurioje nors apyrankės vietoje taip, kaip parodyta pavyzdžiuose:

Kuri iš pateiktų apyrankių pagaminta aukščiau aprašytu metodu?

A. B.
C. D.

 

Paaiškinimas

Apyrankės kūrimo taisyklės yra visiškai tokios pat, kaip ir skliaustų rašymo reiškiniuose taisyklės. Informatikai taisyklingus reiškinius vadina „taisyklingai sudarytais“. Taisyklingai sudaryti reiškiniai gali būti vadinami ir kitaip – „sintaksiškai korektiškais“. Turima omenyje, kad jie atitinka sutartas sintaksės taisykles. Sintaksės klaidas nėra lengva aptikti, ypač kai reiškiniai sudėtingi, tačiau bendruoju atveju sintaksės klaidos randamos kur kas lengviau nei semantinės klaidos – programuojant padarytos loginės arba prasminės klaidos.

 

Raktiniai žodžiai:  kartojimas, skliaustai, sintaksė.

Atsakymas

D yra teisingas atsakymas. Pagaminama skliaustų pora, tada tarp jų įterpiama nauja pora, tarp šios antrosios poros įterpiama vėl nauja skliaustų pora. Visos kitos apyrankės neatitinka aprašyto metodo.

A. Trečioji pozicija yra klaidinga: antrosios poros dešinysis skliaustas įterptas prieš pirmosios poros dešinįjį skliaustą.

B. Pirmoji pozicija yra klaidinga: pradėta dešiniuoju skliaustu vietoj kairiojo, o tai nėra teisinga.

C. Antroji pozicija yra klaidinga: matote 3 kairiuosius skliaustus, tada 3 dešiniuosius skliaustus, taigi įterpiant nesudaroma jokių porų.

 

 
Informacija atnaujinta 2017-11-13 16:52:39
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.