BEBRO konkurso užduotys 2017

 

Automobilių stovėjimo aikštelė

Taškai: 6

Oro uosto automobilių stovėjimo aikštelėje yra 12 vietų. Kiekviena iš jų yra sunumeruota. Pateiktuose paveiksluose parodyta, kurios vietos jau rezervuotos pirmadieniui, o kurios – antradieniui.

Pirmadienį Bebrų delegacija skrenda į konferenciją, grįžta iš jos antradienį, todėl savo automobilius nori palikti aikštelėje. Kiek šiomis dienomis liko tuščių vietų, kurias bebrai gali rezervuoti savo automobiliams?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Paaiškinimas

Visi duomenys gali būti laikomi nulių ir vienetų seka. Kiekvienas nulis arba vienetas yra vadinamas bitu, o jų seka – dvejetainiais skaičiais.

Tuščias automobilių stovėjimo vietas žymėkime nuliu, o užimtas – vienetu. Peržiūrėję visas automobilių stovėjimo vietas gauname bitų seką. Automobilių stovėjimo aikštelė pirmadienį sudaro dvejetainį skaičių 101001001010, antradienį – 100100000111.

Uždaviniui išspręsti reikalingas loginis operatorius „IR“, nes klausiama apie tuščias vietas pirmadienį ir antradienį. Taigi iš 101001001010 IR 100100000111 gaunamas atsakymas 10110100111, o suskaičiavus nulius galutinis atsakymas yra 4.

Raktiniai žodžiai: bitai, dvejetainė sistema, loginiai operatoriai.

Atsakymas

Teisingas atsakymas yra 4. Teisingas atsakymas pateiktas paveiksle.

Interaktyvi užduotis

 

 
Informacija atnaujinta 2017-11-13 16:52:39
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.