BEBRO konkurso užduotys 2017

 

Šokių kovos

Taškai: 9

Du bebrai atsako į džiaugsmingus minios šūksnius tam tikrais šokių judesiais. Jie atlieka judesius tuo pačiu metu, šokdami nuo plytelės ant plytelės rodyklių nurodytomis kryptimis. Kaip kiekvienas bebras šoks, parodyta lentelėje:

 

Bravo!

Oho!

Ak!

Valio!

Elena

Justinas

Pavyzdžiui, jei minia sušunka „Oho!“, Justinas šokdamas eina vieną plytelę į dešinę, o tada žemyn. Tuo pačiu metu Elena keliauja aukštyn ir kairėn. Jie pradeda, stovėdami ant šių šokių plytelių:

Ką minia turi sušukti, kad bebrai atsidurtų ant tos pačios plytelės?

  1. Valio! Oho!
  2. Bravo! Oho!
  3. Oho! Oho!
  4. Ak! Oho!
Paaiškinimas

Šis uždavinys yra lygiagrečiojo apdorojimo, arba lygiagrečiojo programavimo, pavyzdys. Pagrindinės lygiagrečiojo programavimo problemos yra:

  • sinchronizacija – užtikrinimas, kad darbai netrukdytų vienas kitam;
  • apsikeitimas informacija tarp lygiagrečių procesų.

Keičiantis informacija naudojamos kritinės sekcijos – apsaugotos kodo atkarpos, į kurias vienu metu gali patekti tik vienas vykdytojas (gija arba procesas). Kiti procesai, irgi turintys atlikti šiuos veiksmus, yra pristabdomi. Baigus darbą kritinėje sekcijoje, vienas iš pristabdytų procesų yra aktyvinamas ir tęsia darbą kritinėje sekcijoje. Šioje vietoje veiksmus gali atlikti tik vienas procesas vienu metu, o kiti procesai laukia ir tokiu būdu lėtina programos veikimą.

Yra sukurta daug kritinių sekcijų apsaugos priemonių. Bene pirmoji – semaforas.

Atvaizduodamas bebrų šokių judesius ant popieriaus, iš tiesų atlieki dviejų bebrų judesių modeliavimą. Modeliavimas yra svarbus daugelyje realaus pasaulio situacijų. Pavyzdžiui, kuriant internetinį vaizdo žaidimą ir norint išbandyti savo kodą, dažnai sunku gauti prieigą prie milijono žaidėjų. Todėl programuotojai dažnai imituoja žaidimą su milijonu netikrų žaidėjų, kad patikrintų, ar žaidimas yra stabilus, ar gali strigti.

Raktiniai žodžiai: lygiagretieji skaičiavimai, semaforas, užraktas, modeliavimas.

Atsakymas

Žemiau pateikti paveikslai rodo, kas nutinka, šokant pagal atsakymų variantuose pateiktus minios šūksnius.

A.

B.

C.

D.

 

 

 
Informacija atnaujinta 2017-11-13 16:52:39
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.