BEBRO konkurso užduotys 2017

 

Labirintas

Taškai: 9

Pijus ieško kelio iš labirinto. Jis įėjo į labirintą juodu trikampiu pažymėtoje vietoje. Išėjimas pažymėtas raudonu skrituliu. Pijus gali atlikti tik tokias 3 komandas:

Žengti pirmyn ir pasisukti kairėn

Žengti pirmyn ir pasisukti dešinėn

Žengti pirmyn


Pijus įsimena tik 8 komandas. Išeiti iš labirinto jis gali, kai pakartoja visas 8 komandas keletą kartų.

Sudėkite į šalia labirinto esančius laukelius aštuonių komandų seką, kurią pakartojęs kelis kartus Pijus išeitų iš labirinto.

Paaiškinimas

Rašant programas dažnai reikia kartoti komandas. Programavimo kalbose kartojimai automatizuojami įvairiomis ciklų konstrukcijomis. Ciklai leidžia kartoti komandų sekas nurodytą kartojimų skaičių arba tol, kol patenkinama sąlyga. Ciklai trumpina programos kūrimo laiką ir programos tekstą. Taip programos efektyviau skaitomos ir modifikuojamos.

Nuorodos:

https://lt.wikipedia.org/wiki/Programavimo_kalba

http://ims.mii.lt/EK%C5%BD/enciklo.html?word=iteracija

Raktiniai žodžiai: programavimo kalba, ciklas (repeat, While, For), algoritmas, iteracija.

Atsakymas

Tokią komandų seką reikia pakartoti tris kartus.

Interaktyvi užduotis

 

 
Informacija atnaujinta 2017-11-13 16:52:39
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.