BEBRO konkurso užduotys 2017

 

Bebrų turnyras

Taškai: 9

Bebras stebėjo sprinto bėgimo turnyrą ir lentoje pažymėjo kiekvieno etapo laimėtojus. Jis naudojo sunumeruotas korteles, kuriose įrašyti dalyvių numeriai. Dalyviai sunumeruoti nuo 1 iki 8.

Deja, bebro brolis Tomas sumaišė korteles, išskyrus pirmojo etapo. Bebras nenusiminė, nes suprato, kad gali atkurti teisingus turnyro rezultatus, naudodamasis likusiomis pirmojo etapo kortelėmis.

Nutempk korteles į reikiamas vietas ir padėk atkurti turnyro rezultatus.

Paaiškinimas

Sprendžiant problemas ir kuriant algoritmus, svarbu atkreipti dėmesį į visas galimas sąlygas, nuo kurių priklauso sprendimas. Sąlygos gali sutapti ar būti susijusios, kartais viena iš sąlygų gali būti vykdoma tik tada, jei kita nevykdoma. Atidumas ir būtinų sąlygų laikymasis yra tinkamo loginio problemos sprendimo ir efektyvaus algoritmo sudarymo pagrindas.

Sąlygų įvykdymo tikrinimas (šakojimo komanda) ir kartojimas (kartojimo komanda, arba ciklas) yra dažniausios komandos. Pateiktame uždavinyje sąlygos tikrinimas kartojamas, kol randamas laimėtojas.

Šiuo atveju svarbu suprasti: jei kortelė su numeriu yra tarp likusių laisvų kortelių, reiškia, kad tą numerį turintis bėgikas yra nugalėtojas. Procedūra kartojama, kol visos kortelės sudedamos ant lentos.

Raktiniai žodžiai: algoritmai, grafai, ciklas.

Atsakymas

Teisingas atsakymas pateiktas paveiksle.

Ieškant atsakymo, reikia pradėti nuo pirmojo etapo: lyginti dvi korteles ir žiūrėti, kurių nėra tarp likusių sumaišytų. Pvz., lyginame 3 ir 8, matome, kad tik 8 yra tarp likusių kortelių, vadinasi, 3 numeriu pažymėtas dalyvis pralaimėjo. Šie veiksmai kartojami, kol užpildoma visa lenta.

Interaktyvi užduotis

 

 
Informacija atnaujinta 2017-11-13 16:52:39
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.