BEBRO konkurso užduotys 2017

 

Sudoku

Taškai: 9

Dėžutėje yra 9 skyreliai. Benas į juos turi sudėti figūras taip, kad kiekvienoje eilutėje ir kiekviename stulpelyje nesikartotų vienodos formos figūros.

Deja, Benui pavyko taip sudėti tik kartą. Kurioje iš dėžučių figūros sudėtos teisingai?

A. C.
B. D.

 

Paaiškinimas

Vienas iš uždavinio sprendimo būdų – peržiūrėti visas eilutes, o tada visus stulpelius. Kitas būdas – peržiūrėti visus stulpelius, o tada visas eilutes. Jei radai neteisingą eilutę ar stulpelį, vadinasi, dėžutė sudėta neteisingai. Tokią dėžutę gali pašalinti iš galimų variantų.

Dažnai ko nors pašalinimas (eliminavimas) padeda išspręsti problemas. Pavyzdžiui, kai turi atsakyti į pasirenkamojo atsakymo klausimą. Šalini neteisingus atsakymus tol, kol lieka tik vienas teisingas atsakymas.

Raktiniai žodžiai: sudoku.

Atsakymas

Teisingas atsakymas yra C.

A neteisingas, nes mažiausiai 1 stulpelyje yra dvi tokios pat formos figūros.

B neteisingas, nes mažiausiai 1 eilutėje yra dvi tokios pat formos figūros.

C neteisingas, nes mažiausiai 1 eilutėje yra dvi tokios pat formos figūros.

 

 
Informacija atnaujinta 2017-11-13 16:52:39
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.