BEBRO konkurso užduotys 2017

 

Kritulių pasiskirstymas

Taškai: 9

Bebrai planuoja statyti naują užtvanką. Remdamiesi metiniu kritulių pasiskirstymo vidurkiu (žr. diagramą žemiau) jie nori išsiaiškinti, kurį mėnesį geriausia statyti užtvanką. Bebrai laikosi tokių reikalavimų:

  • Būtina išbandyti didžiausią užtvankos talpą lietingiausią metų mėnesį.
  • Užtvanka turi būti pastatyta 1 arba 2 mėnesiais anksčiau, negu bebrai ją bandys, be to, ji turi būti statoma tą mėnesį, kurį iškrinta mažiausiai kritulių.

Kurį mėnesį bebrai turėtų statyti užtvanką?

  1.  Sausį
  2.  Balandį
  3.  Rugsėjį
  4.  Gruodį
Paaiškinimas

Duomenų analizė, pavyzdžiui, didžiausios arba mažiausios reikšmės (optimalios pagal tam tikrus kriterijus) išrinkimas, yra įprasta informatikos mokslininkų veikla.

Optimizavimas matematikoje ir informatikoje yra geriausio elemento išrinkimas iš turimų pasirinkčių. Paprastai optimizavimo problema yra maksimizuoti (rasti didžiausią galimą reikšmę, esant tam tikroms sąlygoms) arba minimizuoti (atitinkamai rasti mažiausią reikšmę) tam tikras funkcijas sistemiškai pasirenkant galimas įvesties reikšmes ir skaičiuojant funkcijos reikšmes. Šiuo atveju turime išrinkti mažiausiai kritulių turintį mėnesį.

Duomenų analizė yra nagrinėjimo, valymo, transformavimo ir duomenų modeliavimo procesas, kurio tikslas – rasti vertingos informacijos, siūlyti išvadas ir kartais priimti sprendimus. Šiuo atveju analizuojamas kritulių kiekis, pagal tam tikras uždavinio sąlygas renkamas mėnuo ir priimamas optimalus sprendimas.

Raktiniai žodžiai: mažiausia reikšmė, didžiausia reikšmė, duomenų analizė, (dvigubas) rikiavimas, juostinė diagrama.

Atsakymas

Teisingas atsakymas yra D – gruodį.

Pirmiausia reikia surasti mėnesius, kuriais iškrinta daugiausia kritulių. Tai vasaris ir lapkritis. Žinoma, kad užtvanka turi būti pastatyta 1 arba 2 mėnesiai anksčiau nei vasaris arba lapkritis. Tai yra gruodis, sausis, rugsėjis arba spalis. Iš jų išrenkamas sausiausias – gruodis.

 

 
Informacija atnaujinta 2017-11-13 16:52:39
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.