BEBRO konkurso užduotys 2017

 

Žinių redagavimas

Taškai: 6

10 mokinių dirba mokyklos laikraščio redakcijoje. Kiekvieną penktadienį jie rašo straipsnius arba juos redaguoja.

Lentelėje nuspalvinti langeliai rodo, kada mokiniams reikia dirbti kompiuteriu. Visi kompiuteriai yra vienodi. Bet kurią valandą vienu kompiuteriu gali dirbti tik vienas mokinys. Pradėjęs dirbti vienu kompiuteriu, mokinys negali persėsti prie kito kompiuterio.

Kiek mažiausiai kompiuterių reikia visiems mokiniams, kad jie galėtų dirbti pagal nurodytą darbo grafiką?

  1. 4
  2. 5
  3. 6
  4. 10
Paaiškinimas

Geriausias duomenų vaizdavimo būdas, apdorojant didelį jų kiekį arba nustatant skirtingų duomenų tipų sąryšius, yra lentelė arba diagrama. Atsižvelgdami į dominančią informaciją, galime pasirinkti skirtingus duomenų vaizdavimo būdus.

Kitas šio uždavinio duomenų vaizdavimo būdas yra toks:

Gyvenime dažnai būtina suplanuoti, kaip optimaliai naudoti išteklius. Pavyzdžiui, viešbučio kambarių rezervacijos sistema turi užtikrinti, kad vienu metu nebūtų dukart rezervuotas tas pats kambarys ir kad visi kambariai būtų optimaliai užimti.

Kitas duomenų vaizdavimo yra grafas. Jo viršūnės yra intervalai, o briaunos žymi, kurie intervalai kertasi (iš dalies sutampa). Toks grafas vadinamas intervalų grafu.

Optimalus grafo viršūnių nuspalvinimas atitinka optimalų resursų paskirstymą.

https://en.wikipedia.org/wiki/Table_(information)

https://en.wikipedia.org/wiki/Interval_graph

Raktiniai žodžiai: intervalų grafas, darbo grafikai, duomenų vaizdavimas lentele.

Atsakymas

Teisingas atsakymas yra B.

Nuo 09:00 iki 10:00 val. 5 mokiniams reikia kompiuterio – problemos negalima išspręsti, jei yra mažiau nei 5 kompiuteriai. Iš lentelės matyti, kad 5 kompiuterių užtenka.

Į redakciją atėjęs mokinys sėda prie pirmo laisvo kompiuterio. Kai jis baigia dirbti, kitas mokinys sėda prie to paties kompiuterio.

Interaktyvi užduotis

 

 
Informacija atnaujinta 2017-11-13 16:52:39
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.