BEBRO konkurso užduotys 2017

 

Suvienodink

Taškai: 6

Bebras Aras: Oho, kokios skirtingos šios dvi kortelės! Jų neįmanoma suvienodinti.

Bebras Benas: O aš matau, kad galiu jas suvienodinti, pildydamas tuščius langelius.

Kuris teisus?

Įrašyk teisaus bebro vardo pirmąją raidę: A arba B.

Paaiškinimas

Informatikas turi ugdytis įgūdžius įžvelgti duomenų srauto dėsningumą, pasikartojimą. Iš pirmo žvilgsnio net ir labai nevienodai atrodantys daiktai gali turėti bendrumų. Informatikos objektai gali būti įvairiausi realaus pasaulio duomenys: prekių srautai parduotuvėse, gyventojų migravimas, klimato kaita, sveikatos tyrimų rodikliai, rentgeno nuotraukos ir panašiai. Pavyzdžiui, palyginę sergančio žmogaus rentgeno nuotrauką su kurios nors ligos pavyzdine nuotrauka ir pastebėję jų sutapimą, galime spėti, kad žmogus serga ta liga.

Atsakymas

Teisingas atsakymas yra B.

Imame pirmąją kortelę ir lyginame su antrąja: įsitikiname, kad antrosios kortelės paveikslėliai yra tose vietose, kur pirmojoje kortelėje palikti tušti langeliai. Vadinasi, kengūras ir egles galėsime nupiešti pirmosios kortelės langeliuose, o antrosios kortelės tuščiuose langeliuose galėsime nupiešti bebrus ir pušis. Taip gausime dvi vienodas korteles.

 

 
Informacija atnaujinta 2017-11-13 16:52:39
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.