BEBRO konkurso užduotys 2017

 

Keturiese

Taškai: 6

Bebrų grupelė atvyko į svečius pas kengūras. Kengūros turi keturvietį minkštasuolį. Bebrai nori sėdėti tik taip, kad šalia būtų bent vienas kitas bebras. Štai keturi bebrų susėdimo variantai.

Kiek skirtingų bebrų susėdimo variantų dar gali būti?

Įrašykite skaičių.

Paaiškinimas
Atsakymas

Teisingas atsakymas yra 2.

 

 
Informacija atnaujinta 2017-11-13 16:52:39
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.