BEBRO konkurso užduotys 2017

 

Failų atsisiuntimas

Taškai: 12

Failų atsisiuntimo iš serverio trukmė yra ribojama. Pavyzdžiui, kai vienu metu siunčiama 10 failų, kiekvieno failo atsisiuntimas sulėtėja 10 kartų palyginti tik su vieno failo atsisiuntimu.

Vartotojas siunčiasi 3 failus iš serverio. Paveikslas vaizduoja šios akimirkos situaciją.

Likęs atsisiuntimo laikas skaičiuojamas tik pagal tuo metu esantį greitį ir nepriklauso nuo ankstesnio greičio.

Kiek truks visų failų atsisiuntimas?

Į langelį įrašyk minučių skaičių:

Paaiškinimas

Eigos juosta yra vartotojo sąsajos vizualizavimo elementas, dažnai vaizduojamas stačiakampiu ar juosta, kurioje grafiškai pateikiama informacija apie proceso eigą. Eigos juostos primena vartotojui, kiek dar truks procesas. Dažnai procentais rodoma, kokia proceso dalis jau atlikta.

Raktiniai žodžiai: lygiagretieji veiksmai, eigos juosta, laiko skaičiavimas.

Atsakymas

Teisingas atsakymas yra 5 minutės.

Po vienos minutės viršutinis failas bus atsiųstas, todėl kiekvieno failo atsisiuntimo greitis padidės 3/2 karto ir situacija po 1 minutės bus tokia:

Po dviejų minučių liks tik vienas siunčiamas failas. Jo atsisiuntimo greitis padvigubės ir beliks 2 minutės jam atsisiųsti.

Iš viso 3 failai siunčiami 1 + 2 + 2 = 5 minutes.

Interaktyvi užduotis

 

 
Informacija atnaujinta 2017-11-13 16:52:39
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.