BEBRO konkurso užduotys 2017

 

Viliojanti braškė

Taškai: 9

Keturi bebrai pradeda plaukti kanalais iš skirtingų vietų ir plaukia tik rodyklių kryptimis.

Kiek bebrų nuplauks iki braškės? Įrašyk skaičių.

Paaiškinimas

Bebrai plaukioja po kanalų sistemą, kuri susideda iš tiesių kanalų atkarpų ir sankirtų. Sankirtų vietose bebrai turi paklusti rodyklėms. Informatikoje tai atitinka grafą su briaunomis ir viršūnėmis. Šiuo atveju kiekvienoje viršūnėje dar yra papildoma informacija, kaip galima plaukti toliau.

Grafai naudojami panašioms situacijoms aprašyti. Jų itin dažnai prireikia įvairiems duomenims aprašyti ir procesams modeliuoti. Bebrai keliauja grafu ir kiekvieną kartą grafo viršūnėse gauna tolesnių veiksmų instrukciją. Kai kuriais atvejais instrukcija užbaigia užduotį (bebras pasiekia braškę), o kai kuriais – atsiduriama akligatvyje ir programa „pakimba“.

Raktiniai žodžiai: grafas, komanda, programos vykdymas.

Atsakymas

Teisingas atsakymas yra 2.

Braškę pasieks tik du bebrai, kurie paveiksle yra kairėje pusėje. Paveikslas vaizduoja, kaip bebrai plaukia. Trečio bebro plaukimas bus cikliškas, begalinis, o ketvirtas bebras pasieks kanalo pabaigą ir taip pat įstrigs.

Interaktyvi užduotis

 

 
Informacija atnaujinta 2017-11-13 16:52:39
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.