BEBRO konkurso užduotys 2017

 

Kelias namo

Taškai: 12

Bebras gali judėti tik rodyklių kryptimis.

Padėk bebrui pasiekti namus. Spustelėk tas rodykles, kurios vaizduoja bebro judėjimą. Jei spustelėsi ne tą rodyklę, gali pasitaisyti, spustelėdamas ją dar kartą.

Paaiškinimas

Kelio radimas – tai klasikinis algoritmų teorijos uždavinys. Dauguma jaunesnių mokinių šių uždavinių idėjas nuspėja

http://ims.mii.lt/EK%C5%BD/enciklo.html?word=gr%E1%FEim%F8%20metodas

Raktiniai žodžiai: juodoji bedugnė, struktūra, kelias, grįžties metodas.

Atsakymas

Dideli juodi skrituliukai paveiksle žymi juodąsias bedugnes – taškus, iš kurių nėra galimybės ištrūkti.

Galimi keli sprendimo būdai. Vienas iš jų pavaizduotas paveikslėlyje.

Galima grįžti atgal, kai pradedama judėti nuo namų pradinės padėties link, tik tada rodyklės vaizduoja priešingą judėjimui kryptį.

Interaktyvi užduotis

 

 
Informacija atnaujinta 2017-11-13 16:52:39
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.