BEBRO konkurso užduotys 2017

 

Lobis

Taškai: 9

Trys bebrai piratai surado 21 aukso monetą. Monetų vertės – 1, 2 ir 3 bebro centai.

             

             

             

Padėk trims piratams vienodai pasidalyti lobį, sudėdamas monetas į lentelės langelius.

Paaiškinimas

Balansavimo strategija gana populiari įvairiose srityse. Atliekant lygiagretųjį programavimą svarbu teisingai paskirstyti procesorių apkrovą. Kiekvienas programavimo uždavinys reikalauja išdalyti skaičiavimų operacijas ir suvienodinti procesorių apkrovą.

Raktiniai žodžiai: balansavimo strategija, kombinatorika, skaidymas.

Atsakymas

Tai nėra vienintelis teisingas atsakymas.

Uždavinys sprendžiamas taikant balansavimo strategiją.

Pirmiausia išdalijamos didžiausio nominalo monetos. Paskutinės dalijamos mažiausio nominalo monetos.

Interaktyvi užduotis

 

 
Informacija atnaujinta 2017-11-13 16:52:39
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.