BEBRO konkurso užduotys 2017

 

Šokėjas

Taškai: 6

Vilius kuria animaciją iš kadrų, kuriuose užfiksuotas šokantis vyras, sekos. Šokėjas gali atlikti tris skirtingus judesius. Vienu metu jis gali judinti kairę ar dešinę ranką arba dešinę koją.

Žemiau pateikiami pirmasis ir paskutinis sekos kadrai. Vilkite kitus kadrus į teisingas vietas, kad užbaigtumėte visą seką. Tarp dviejų gretimų kadrų gali būti tik vienas skirtumas.

Paaiškinimas

Šią užduotį galite įsivaizduoti kaip judėjimą kubo viršūnėmis. Kodėl? Paimkite pradinį kadrą ir įsivaizduokite, kad esate vienoje iš kubo viršūnių. Turite tris judėjimo kryptis: jei eisite aukštyn arba žemyn – judinsite kairę ranką, jei eisite į kairę arba į dešinę – judinsite dešinę ranką, jei eisite į priekį ar atgal – judinsite dešinę koją. Jei toliau vaikščiosite po visas 8 kubo viršūnes, bet nesilankysite viršūnėje du kartus, gausite teisingą kadrų seką.

Grėjaus kodas – tai dar vienas būdas, kaip sukurti seką. Jis naudojamas ir tada, kai yra daugiau nei trys galimi judesiai.

Šįkart turime tris judesius: kairės rankos, dešinės rankos ir dešinės kojos. Užkoduokime judesius kadruose dvejetainiais skaičiais, pavyzdžiui, 001 reiškia šokio judesį, kai ištiesta kairė ranka, taip pat sulenkta dešinė ranka ir koja.

Viena iš sekų gali būti gaunama išreiškiant skaitmenis nuo 0 iki 7 dvejetainiais skaičiais. Pradedama koduoti visais nuliais. Kitas užkoduotas šokio judesio skaičius skiriasi nuo prieš tai esančio tiksliai toje pačioje vietoje, kur dvejetainiame skaičiuje atsiranda „vienetas“:

Skaitmenys

0

1

2

3

4

5

6

7

Dvejetainiai skaičiai

000

001

010

011

100

101

110

111

Šokio judesys

000

001

011

010

110

111

101

100

Raktiniai žodžiai: kodas, seka.

Atsakymas

Vienas iš galimų atsakymų yra:

Kadrų seka turi atitikti nusakytas taisykles, todėl seką reikia kurti nuo pradinio kadro ir pridėti po vieną tinkamą kadrą. Jei neberandate tinkamo kadro, bandykite vadinamąjį „mažinimo iki ankstesnio lygio“ metodą, kuriuo pašalinamas paskutinis pridėtas kadras ir ieškoma kito tinkamo. Jei vis tiek nėra tinkamo kadro, dar kartą naudokite šį metodą.

Interaktyvi užduotis

 

 
Informacija atnaujinta 2017-11-13 16:52:39
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.