BEBRO konkurso užduotys 2018

 

Medaus puodynė

Taškai: 6

Bitė Berta nori kuo greičiau pripildyti medaus puodynę.

Kurios sklendės vamzdžiuose turi būti atidarytos, kad medus tekėtų trumpiausiu keliu?

Paaiškinimas

Algoritmas – baigtinė seka aiškiai suformuluotų nurodymų, kuriuos reikia atlikti uždaviniui išspręsti (tikslui pasiekti). Algoritmas, užrašytas kompiuteriui suprantamu būdu, pavyzdžiui, programavimo kalba, vadinamas programa.

Raktiniai žodžiai: duomenys, algoritmas, kelio paieška.

Atsakymas

Atsakymas D, E ir F. Pasirinkus atidaryti kitas sklendžių kombinacijas, medus netekės trumpiausiu keliu.

Interaktyvi užduotis

 

 
Informacija atnaujinta 2017-11-13 16:52:39
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.