BEBRO konkurso užduotys 2018

 

Planetos B miestai

Taškai: 6

B planetos gyventojai stato miestus tokiu būdu: pradeda nuo vieno namo, po to daro keitimus pagal vieną iš šių trijų taisyklių:

1
2
3

Pavyzdžiui, pritaikę 1-ąją taisyklę, po to 2-ąją taisyklę ir paskui du kartus 3-iąją taisyklę, gautume:

Atkreipkite dėmesį, kad nei vienas objektas nesusikeitė vietomis.

Kurio iš šių miestų nėra B planetoje?

A.
B.
C.
D.
 
Paaiškinimas

Šis uždavinys supažindina su taisyklėmis, kurias naudojant vieni objektai gali būti keičiami kitais. Informatikoje tokios taisyklės naudojamos gramatikose ir aprašo programavimo kalbų sintaksę. Kalbos sintaksė – tai taisyklės, kaip teisingai sudaryti sakinius. Sintaksė skiriasi nuo semantikos. Štai sakinys „Mėnulis miega kramtoma guma“ sintaksiškai teisingas, tačiau visiškai beprasmis.

Informatikoje kalbą sudaro eilučių aibė. Pavyzdžiui, Python programavimo kalba yra aibė visų sintaksiškai teisingų Python programų. Paprastas Python programos pavyzdys:

print("Hello")

O jei parašytume:

print "Hello")

tai jau nebūtų Python programa. Jei bandytume šią programą atlikti, Python transliatorius (speciali programa) praneštų klaidą (sintaksės klaidą).

Raktiniai žodžiai: kalbos sintaksė, taisyklė.

Atsakymas

Teisingas atsakymas B. Pagal 2-ąją taisyklę kiekvienas medis turės bloką dešinėje. Tačiau B atveju, dešininis medis neturi jokio bloko dešinėje pusėje. Ir nėra jokios taisyklės, kuria būtų galima panaikinti blokus.

Miestas A gali būti pastatytas, taikant 1-ą, 2-ą, 3-ią ir dar kartą 3-ią taisykles (būtinai šia nurodyta tvarka).
Miestas C gali būti pastatytas, taikant 1-ą taisyklę tris kartus.
Miestas D gali būti pastatytas, taikant 1-ą taisyklę, tada – 2-ą taisyklę (taikant kiekvienam namui) ir galiausiai kiekvienam blokui taikant 3-ią taisyklę

 

 
Informacija atnaujinta 2017-11-13 16:52:39
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.