BEBRO konkurso užduotys 2018

 

Dingęs automobilis

Taškai: 9

Nesėkmė! Autonominis automobilis pats negrįžo namo ir pasiliko kažkur mieste.

Prieš išsikraunant baterijai, autonominis automobilis rado parkavimo vietą ir nusiuntė namo kelių (bet ne visų) netoli esančių objektų, kuriuos atpažino jutikliai, padėtis. Kiekvieną objektą nusako dvi reikšmės:

  • kampas (susijęs su 360° jutikliu ant automobilio stogo; 0° kampas yra mašinos priekyje – žiūrėkite paveiksliuką).
  • objekto atstumas nuo automobilio jutiklio.

Pavyzdyje duotos reikšmės: [(0, 10), (90, 5), (180, 4)].

Dingęs automobilis atsiuntė tokias objektų reikšmes: 
[(0, 5), (90, 4), (180, 5), (270, 12)]

Raskite dingusį automobilį žemėlapyje!

Spustelėkite vieną iš automobilių, jei norite pažymėti jį dingusiu. Paspaudus jau pažymėtą automobilį (arba kitą automobilį) buvęs pažymėtas automobilis tampa nepažymėtu.

Paaiškinimas

Autonominiai automobiliai naudoja LIDAR (šviesos aptikimo ir atstumo) metodą skenuoti aplinką, pasitelkus lazerių technologijas. Jų navigacinė programa sukuria sudėtingą trimatį visų objektų, nutolusių per kelis šimtus metrų, modelį.

Šiame uždavinyje modelis labai paprastas ir aptinka tik artimiausius objektus. Paprastai modelis yra realybės abstrakcija ir apima tik tuos realybės aspektus, svarbius tam tikram tikslui. Autonominio vairavimo atveju, modelis gali būti naudojamas avarijų prevencijai. Šiam tikslui reikalinga santykinė aplinkinių objektų vieta. Kiti aspektai, pavyzdžiui, spalva, nėra svarbūs ir gali būti ignoruojami.

https://en.wikipedia.org/wiki/Lidar

Raktiniai žodžiai: robotika, duomenų vaizdavimas, modelis.

Atsakymas

Raudonas automobilis (žemėlapyje - dešiniosios pusės viduryje) yra dingęs automobilis.

Objektai yra 5 m priešais dingusį automobilį, 4 m nuo jo dešiniojo šono, 5 m už jo ir 12 m nuo jo kairiojo šono.
Pilkas automobilis nėra dingęs automobilis, nes objektai jo dešinėje ir kairėje nutolę tokiu pačiu atstumu nuo automobilio.
Geltonas automobilis nėra dingęs automobilis, nes objektas už jo (žalias apskritimas) žymiai arčiau nei objektas priešais jį (pilkas stačiakampis)
Mėlynas automobilis nėra dingęs automobilis, nes objektas priešais jį (žalias apskritimas) žymiai arčiau nei objektas už jo (mažas juodas apskritimas).
Raudonas automobilis yra dingęs automobilis: objektai priešais jį ir už jo tiek pat nutolę nuo jo, o objektas jo dešinėje (pilkas stačiakampis) žymiai arčiau nei jo kairėje pusėje (mėlynas automobilis).

Interaktyvi užduotis

 

 
Informacija atnaujinta 2017-11-13 16:52:39
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.