BEBRO konkurso užduotys 2018

 

Spynos

Taškai: 12

Bebras Bronius taiso specialias spynas. Paveiksle parodyta, kaip veikia tokios spynos ir raktai.

Tačiau spynos ir raktai susimaišė. Kuriai iš pateiktų spynų tinka šis raktas?

A. B. C. D.

 

Paaiškinimas

Paprastai sudėtingą problemą reikia išskaidyti į smulkesnes dalis ir ieškoti šablonų. Šablonai – panašumų ar dėsningumų visuma, kuri būdinga visoms dalims.

Šablonų (ar vaizdų) atpažinimas – viena iš keturių pagrindinių informatikos sričių. Ši sritis tyrinėja nedidelių, suskaidytų problemų panašumus ir dėsningumus, padedančius efektyviau išspręsti kompleksines problemas.

Šablonų būsenos keičiasi pagal rakto struktūrą. Kai raktas įkišamas į spyną, tada spynos šablonas pasikeičia (veidrodiškai atspindint). Todėl norint išspręsti uždavinį, reikia įsivaizduoti būsimą šablono būseną.

Raktiniai žodžiai: dekomponavimas, vaizdų (šablonų) atpažinimas.

Atsakymas

Teisingas atsakymas: C

 

 
Informacija atnaujinta 2017-11-13 16:52:39
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.