BEBRO konkurso užduotys 2018

 

Lemputės ir jungikliai

Taškai: 6

Mėgėjas meistrauti Vytas sujungė 6 lemputes su 6 jungikliais. Kiekvienas jungiklis valdo tik vieną lemputę. Tačiau nežinoma, kuri jungiklio būsena įjungia ar išjungia lemputę.

Kad sužinotume, kuris jungiklis valdo kurią lemputę, atlikome eksperimentą su jungikliais. Keturių bandymų rezultatai pateikiami piešinyje. Raidėmis žymimi jungikliai, o skaičiais – lemputės.

Kuris jungiklis kurią lemputę valdo?

A) 1 – C, 2 – F, 3 – E, 4 – A, 5 – D, 6 – B

B) 1 – C, 2 – E, 3 – D, 4 – A, 5 – F, 6 – B

C) 1 – C, 2 – F, 3 – D, 4 – E, 5 – A, 6 – B

D) 1 – C, 2 – F, 3 – B, 4 – A, 5 – D, 6 – E

Paaiškinimas

Kompiuterinėse sistemose svarbu nustatyti veiksmų seką. Tai būtina, jei jūs programuojate ir reikia programą patobulinti ar taisyti.

Derinimas (priežasties, kuri sukelia neteisingą programos veikimą, ieškojimas) svarbus, tobulinant programą. Ieškant klaidų, dažniausiai keliamos hipotezės arba atliekami maži kontroliniai eksperimentai.

http://ims.mii.lt/EK%C5%BD/enciklo.html?word=derinimas

Raktiniai žodžiai: seka, derinimas, atpažinimas.

Atsakymas

Teisingas atsakymas: A.

1 – C, 2 – F, 3 – E, 4 – A, 5 – D, 6 – B

Paprasčiausia pradėti nuo 6-os lemputės. Ji šviečia per visus keturis bandymus, o yra tik B mygtukas, kurio būsena taip pat nesikeičia per visus 4 bandymus.

2-a lemputė šviečia tik ketvirtame bandyme, todėl reikia ieškoti jungiklio, kurio būsena keičiasi tik paskutiniame bandyme. Tai F mygtukas.

3-a lemputė šviečia tik pirmame bandyme, taigi ieškome jungiklio, kuris tik po pirmojo bandymo keičia savo būseną. Tai E mygtukas.

4-a lemputė šviečia tik trečiajame bandyme, todėl ją atitinka tik A jungiklis.

1-a lemputė šviečia antrame ir trečiame bandyme, o likusi, 5-a lemputė, šviečia pirmame ir antrame bandyme. Taigi šių lempučių būsenos nėra priešingos, todėl lengva nustatyti, kad 1-ą lemputę valdo jungiklis C, o 5-ą – D.

 

 
Informacija atnaujinta 2017-11-13 16:52:39
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.