BEBRO konkurso užduotys 2018

 

Kapitono Bebro diena

Taškai: 6

Kapitonas Bebras gerai sprendžia problemas. Kai bebrai prašo pagalbos, kapitonas visada padeda. Deja, kapitonas Bebras vienu metu gali atlikti tik vieną užduotį. Jei prašoma pagalbos tuo metu, kai kapitonas padeda kitam bebrui, jis reaguoja pagal prioritetų lentelę:

Prioritetas

Užduotis

Aukštas

Darbas su bebriukais

Vidutinis

Darbas su medžiais

Žemas

Kitos užduotys

Jeigu kapitonas paprašomas atlikti naują užduotį, kuri:

  • mažiau svarbi, nei šiuo metu atliekama, jis tęsia pradėtą užduotį ir naująją atlieka vėliau,
  • tokia pati svarbi kaip šiuo metu atliekama, jis atlieka abi užduotis pakaitomis po vieną valandą,
  • svarbesnė nei šiuo metu atliekama, jis nutraukia dabar atliekamą užduotį, atlieka naują užduotį ir ją baigęs grįžta prie tos, kurią nutraukė.

Vieną dieną keturi bebrai paprašė kapitono Bebro pagalbos, kaip pavaizduota:

Kokiu metu kapitonas atliks ponios Gerimantės užduotį?

A) 13:00

B) 16:00

C) 17:00

D) 18:00

Paaiškinimas

Ši problema apima operacinės sistemos procesų vykdymo eiliškumą. Procesų planavimas apima įvairius būdus, leidžiančius keliems procesams efektyviai pasidalinti vieną ar ribotą kiekį procesorių, kad jie būtų kuo labiau užimti.

Šiame uždavinyje kapitonas Bebras atitinka procesorių, užduočių užklausos iš bebrų atitinka procesus, o kapitono taisyklės atitinka proceso planavimo algoritmą.

Operacinės sistemos procesų planavimo algoritmas įgalina procesorių (CPU) atlikti kelias užduotis vienu metu (angl. multitasking) ir daro įtaką per tam tikrą laiko vienetą atliktų užduočių skaičiui bei vidutiniam visų užduočių laukimo laikui.

Šie pavyzdžiai dažnai pasitaiko mūsų gyvenime, pavyzdžiui, laukimas eilėse prekybos centruose. Turėtume sukurti efektyviausias strategijas, kai yra tik viena konferencijų salė, bet ja naudotis nori kelios grupės, arba kai turime ribotą laiką, bet privalome atlikti daug užduočių.

Raktiniai žodžiai: procesų planavimas.

Atsakymas

Teisingas atsakymas: 17:00

Kapitono Bebro darbo diena pavaizduota lentele:

 

9:00 – 10:00

10:00 – 11:00

11:00 – 12:00

12:00 – 13:00

13:00 – 14:00

14:00 – 15:00

15:00 – 16:00

16:00 – 17:00

17:00 – 18:00

Ponia  Gerìmantė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponia Reginà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponas Rūtẽnis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponas Žeĩmantas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitonas 9:00 valandą pradeda vidutinio prioriteto užduotį, kurią atlikti prašė ponia Gerimantė. Tada 11:00 val. sulaukęs ponios Reginos užduoties, kurios prioritetas aukštas, nutraukia ponios Gerimantės užduotį ir atlieką ponios Reginos. Nors 13:00 val. sulaukia naujos pono Rūtenio užduoties, kapitonas tęsia ponios Reginos užduotį, nes pono Rūtenio prašymas turi žemesnį prioritetą, nei tuo metu atliekama užduotis.

Baigęs ponios Reginos užduotį 14:00 val., kapitonas palygina ponios Gerimantės užduotį, kuri buvo nutraukta, su pono Rūtenio. Kadangi ponios Gerimantės užduoties prioritetas aukštesnis nei pono Rūtenio, jis tęsia ponios Gerimantės užduotį. Kai 15:00 val. sulaukia pono Žeimanto užduoties, kapitonas vėl nutraukia ponios Gerimantės užduotį ir pirma atlieka pono Žeimanto. Kai po valandos ją baigia, kapitonas vėl pratęsia ponios Gerimantės užduotį, ją užbaigia per valandą (ir dieną užbaigia atlikdamas pono Rūtenio užduotį). Taigi laikas, kada bus užbaigta ponios Gerimantės užduotis, yra 17:00 val.

 

 
Informacija atnaujinta 2017-11-13 16:52:39
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.