BEBRO konkurso užduotys 2018

 

Kompiuterinis žaidimas

Taškai: 9

Audra suprogramavo mokykloje kompiuterinį žaidimą. Žaidimo taisyklės paprastos:

Žaidimą sudaro etapai. Per vieną etapą krenta vienas lapas. Bebras bando pagauti lapą, kol jis nepasiekė žemės. Kad laimėtų, bebras turi pagauti 15 lapų. Žaidimas pralaimimas, kai nukrenta 4-asis lapas.

Žaidimo trukmė matuojama etapų skaičiumi.

Pateiktame pavyzdyje bebras pralaimi po 6 etapų, nes nepagavo 4 lapų. Šio žaidimo trukmė – 6 etapai.

Etapai

Rezultatas

Bendras lapų skaičius

pagautų

nepagautų

1 etapas

pagauta

1

0

2 etapas

nepagauta

1

1

3 etapas

pagauta

2

1

4 etapas

nepagauta

2

2

5 etapas

nepagauta

2

3

6 etapas

nepagauta

2

4

Kiek ilgiausiai gali trukti šis žaidimas?

Spustelėkite tinkamą atsakymą:

  1. 4 etapai
  2. 15 etapų
  3. 18 etapų
  4. 19 etapų
  5. 20 etapų
  6. Trunka neribotai
Paaiškinimas

Kai norima suprogramuoti žaidimą, jo taisyklės turi būti vienareikšmiškai nusakytos. Svarbu, kad būtų galima laimėti arba pralaimėti (yra pakankamai lapų) ir žaidimo trukmė būtų nei per trumpa, nei per ilga.

Žaidimo etapai nusako procesą. Informatikai turi mokėti modeliuoti ir aprašyti procesus. Vienas iš svarbiausių tikslų yra suprasti, kas gali nutikti esant įvairioms sąlygoms ir kiek ilgai gali trukti visas procesas.

Raktiniai žodžiai: logika, baigties sąlygos, procesas, derinimas.

Atsakymas

Norėdami nustatyti galimai ilgiausią žaidimo trukmę, turime suderinti visas sąlygas, kurioms esant vyksta žaidimas. Tam apjungiame maksimalų sugautų lapų skaičių (15 etapų) ir maksimaliai leistiną nepagautų lapų skaičių (3 lapus, nes 4 lapai jau sustabdytų žaidimą). Jei žaidimas buvo užbaigtas nepagavus 4 lapų, tuomet pagautų lapų skaičius gali būti tik 14, kitaip žaidimas būtų baigtas. Todėl maksimali žaidimo trukmė yra: 15 + 3 = 14 + 4 = 18 etapų. Teisingas atsakymas: c).

a) 4 etapai yra apskritai minimali žaidimo trukmė (kai visi keturi lapai nepagauti).

b) 15 etapų yra minimali laimėto žaidimo trukmė (kai visi lapai pagaunami). Kiti atsakymai yra neteisingi, nes maksimalus pagautų ar nepagautų lapų skaičius pasiekiamas, o žaidimas tebevyksta.

Interaktyvi užduotis

 

 
Informacija atnaujinta 2017-11-13 16:52:39
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.