BEBRO konkurso užduotys 2018

 

Žemėlapio žaidimas

Taškai: 9

Bebras prisiregistravo žaisti žemėlapio žaidimą. Žaidžiant visi keliai laikomi vienos krypties. Žaidėjams nebuvo duotas joks žemėlapis, jie gavo tik tokią lentelę:

 

 

Yra šeši miestai: A, B, C, D, E ir F. Rodyklė lentelėje reiškia vienos krypties eismo kelią, prasidedantį pateiktos rodyklės eilutės mieste ir pasibaigiantį jos stulpelio mieste. Kai rodyklės nėra, reiškia, joks kelias nejungia tų dviejų miestų.
Pavyzdžiui, yra vienos krypties eismo kelias iš miesto B į C, bet nėra jokio vienos krypties eismo kelio iš miesto B į D.

Kuris iš pateiktų teiginių yra teisingas?

1. Bebrui reikia panaudoti mažiausiai tris vienos krypties eismo kelius, kad nuvyktų iš miesto C į miestą B.
2. Bebrui reikia panaudoti mažiausiai tris vienos krypties eismo kelius, kad nuvyktų iš miesto A į miestą D.
3. Bebrui reikia panaudoti mažiausiai tris vienos krypties eismo kelius, kad nuvyktų iš miesto A į miestą C.
4. Bebrui reikia panaudoti mažiausiai tris vienos krypties eismo kelius, kad nuvyktų iš miesto B į miestą E.


 

 

Paaiškinimas
Atsakymas

2. Bebrui reikia panaudoti mažiausiai tris vienos krypties eismo kelius, kad nuvyktų iš miesto A į miestą D.

 

 
Informacija atnaujinta 2017-11-13 16:52:39