BEBRO konkurso užduotys 2018

 

Lobio žemėlapiai

Taškai: 12

Bebrė piratė turi didelį lobių žemėlapį, sukarpytą į mažesnius gabalėlius. Kiekvienas žemėlapio gabalėlis yra 8 langelių pločio ir 8 langelių ilgio (1 pav.). Bebrė turi labai mažą valtį, į kurią netelpa visi žemėlapio gabalai, tad ji sugalvojo kiekvieną regioną (žemėlapio gabalą) pavaizduoti nedidele schema savo užrašų knygelėje. Schema sudaroma taip:
1. Jei visi langeliai regione yra tos pačios spalvos, ji nupiešia schemoje tos spalvos kvadratą.
2. Jei ne, ji nupiešia apskritimą (1 schema) ir padalina regioną į 4 mažesnius kvadratinius regionus (2 pav.).
3. 1-as ir 2-as žingsniai kartojami tol, kol taip sužymimi visi žemėlapio langeliai (4 schema).
1 pav.2 pav.
 


1 schema
 


2 schema
 

 
3 pav.
 4 pav.
 


3 schema
 

4 schema

 

 

Toliau pateikta schema iš bebrės piratės užrašų knygutės. Kurį iš toliau pavaizduotų žemėlapio gabalų ji atitinka?

 

 

Atsakymų variantai:

1. 2. 3. 4.

Paaiškinimas
Atsakymas

2.

 

 
Informacija atnaujinta 2017-11-13 16:52:39
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.