BEBRO konkurso užduotys 2018

 

Įvairūs pomėgiai

Taškai: 6

Kiekvienas Linos šeimos narys turi savo pomėgį. Dukra paveldi pomėgius iš mamos, o sūnus – iš tėvo. 

Be paveldėtų pomėgių, kiekvienas šeimos narys turi dar po vieną savo pomėgį. Paveikslėlyje vaizduojami Saros, Linos, Tomo ir Čarlio pomėgiai, taip pat jų protėvių pomėgiai.


Iš paveikslėlio matyti, kad mama Janina paveldėjo pomėgį dainuoti iš močiutės Marijos. 

Be šio pomėgio, ji dar mėgsta programuoti. Lina iš mamos paveldėjo abu šiuos pomėgius, be to, ji dar mėgsta rašyti. Taigi Lina geba dainuoti, programuoti ir rašyti.

 


Kuris iš pateiktų teiginių yra teisingas?

1. Sara mėgsta rašyti, programuoti ir dainuoti.
2. Tomas paveldėjo pomėgį plaukti iš savo senelio Jeronimo.
3. Teta Marija mėgsta šokti ir plaukti.
4. Tomas mėgsta važiuoti dviračiu, piešti ir fotografuoti.

Paaiškinimas
Atsakymas

4. Tomas mėgsta važiuoti dviračiu, piešti ir fotografuoti.

 

 
Informacija atnaujinta 2017-11-13 16:52:39
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.