BEBRO konkurso užduotys 2018

 

Bebrų tunelis

Taškai: 6

Bebrų šeima pasiekė siaurą, tamsų tunelį. Vienas ar daugiausia du bebrai gali eiti tuneliu vienu metu ir tik pasišviesdami žibintuvėliu. Šeimos nariai tunelį įveikia skirtingai: sūnus Benas užtrunka 5 minutes, sesuo Ona sugaišta trigubai ilgiau, mamai prireikia 30 minučių, o tėčiui – 35 minučių. Bebrų šeima turi tik vieną žibintuvėlį.

Kiek trumpiausiai laiko truktų kelionė, kol visi keturi bebrai atsidurtų kitoje tunelio pusėje?

Įrašykite skaičių minutėmis:

Paaiškinimas

Svarbu pastebėti: skaičiai parinkti taip, kad du lėčiausi bebrai – mama ir tėtis – turi eiti tuneliu kartu ir bent vieno iš jų grįžimas užimtų per daug laiko (tai truktų 90 ar 100 minučių). Sprendimas būtų toks: du greičiausi bebrai – Ona ir Benas – eina pirmi (15 minučių), vienas iš jų grįžta atgal (5 ar 15 minučių), perduoda žibintuvėlį tėčiui ir mamai, kurie pereina tunelį kartu (35 minutės), paskui kitas jaunasis bebras grįžta (15 ar 5 minutės) pas likusį bebrą ir abu kartu vėl pralenda pro tunelį (15 minučių). Visa tai užima 85 minutes. 
Yra du sprendiniai:

 

Programuotojai dažnai susiduria su įvairiais ribojimais. Dažnai tai būna susiję su laiko optimizavimu ar su optimalaus sprendimo paieška.

Šiame uždavinyje bebrų šeimai reikia kaip įmanoma greičiau (optimizavimas) pereiti tunelį, tačiau vienu metu tunelyje daugiausia gali būti du bebrai (ribojimas).

Atsakymas

85 minutės

Interaktyvi užduotis

 

 
Informacija atnaujinta 2017-11-13 16:52:39
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.