BEBRO konkurso užduotys 2018

 

Paskyros kūrimas

Taškai: 9

Aušra kuria klasės svetainę, kad klasės draugai galėtų dalytis meno projektais.

Ji projektuoja prisijungimo procesą vartotojo paskyrai susikurti, kai naudojamas unikalus vartotojo vardas ir el. pašto adresas. Proceso žingsniai vaizduojami schema:

Testuodama projektuojamą procesą Aušra surado rimtą klaidą. Jei vartotojas klaidingai nurodo el. pašto adresą, jis negali gauti sukurtos paskyros patvirtinančio laiško ir negali prisijungti. Vartotojui nebeleidžiama jungtis iš naujo, nes jo sukurtas vardas jau buvo patvirtintas.

Padėkite Aušrai sutvarkyti prisijungimo procesą.

Paaiškinimas

Šis uždavinys skirtas supažindinti su sistemų projektavimu – informacinių sistemų kūrimo procesu siekiant tenkinti specifinius vartotojo reikalavimus. Vienas iš reikalavimų – sistemos projektavimo loginė kontrolė. Sistema turi tenkinti vartotojo poreikius, atitikti reikalavimus, taip pat automatiškai atlikti savo pačios užduotis, kurios apiforminamos programa, taigi turi valdyti programos darbą.

Srauto valdymo analizė padeda derinti projektuojamą sistemą – surasti klaidas ar trūkumus, spręsti technines problemas.

Nagrinėjant išsamiau, uždavinyje aprašytas procesas iš tiesų turi dvi užrakinimo fazes. Pirmoji užrakinimo fazė nutinka, kai pasirenkamas vardas (kai reikia identifikuoti mokinį). Antroji fazė turėtų panaikinti užstrigimą, kai gaunamas patvirtinimas iš sistemos. Tačiau pagal pateiktą sąlygoje schemą tai neįvyksta. Pataisius schemą, išvengiama šios problemos.

Pastebėkime, kad lygiagrečiose aplinkose šis sprendimas nepašalintų problemos, kadangi du mokiniai vienu metu gali pateikti tą patį vardą.

(Atkreipiame dėmesį, kad pateikta schema nėra struktūrinė diagrama, kuri nurodytų visus galimus veiksmus ir sprendimus. Šia schema tik norima pavaizduoti projektavimo procesą, bet ne pateikti visą paskyros kūrimo procedūrą.)

Atsakymas

Paskyra turi būti kuriama tiktai tada, kai gaunamas patvirtinimas (atpažįstamas, kai spustelima nuoroda, kuri buvo išsiųsta pateiktu el. pašto adresu). Taigi trečiasis žingsnis turi būti šeštuoju – nukeltas į priešpaskutinę poziciją.

Interaktyvi užduotis

 

 
Informacija atnaujinta 2017-11-13 16:52:39
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.