BEBRO konkurso užduotys 2018

 

Šiurpnakčio pasivaikščiojimas

Taškai: 9

Hugo namas H yra mažame kaime, kurį sudaro 9 namai, sustatyti palei apvalų kelią aplink ežerą. Įėjimai į namus išdėstyti lygiai kas 10 metrų vienas nuo kito.

Švenčiant Šiurpnaktį Hugo užsidėjo kaukę ir išėjo lankyti kaimynų. Hugo pradėjo nuo savo namo H, pasirinko kryptį ir ėjo ta kryptimi tol, kol užsimanė aplankyti namą. Išėjęs iš šio namo, jis vėl pasirinko kryptį ir ėjo ta kryptimi tol, kol užsimanė aplankyti kitą namą ir t. t. Kiekvieną kartą, aplankydamas namą, Hugo užsirašo atstumą, nueitą nuo prieš tai aplankyto namo.

Galiausiai Hugo apsilankė name F. Jis buvo užsirašęs šiuos skaičius: 20 10 20 40.

Spustelėk ant trijų namų, kuriuos Hugo neabejotinai aplankė prieš pasiekdamas namą F.

Paaiškinimas

Iš pateikto paveikslo matome, kad namą F įmanoma pasiekti remiantis skaičiais, užrašytais apsilankius šiuose trijuose namuose. Hugo pirmiausiai pasirinko eiti pagal laikrodžio rodyklę į namą A, paskui - prieš laikrodžio rodyklę į namą J, toliau vėl pagal laikrodžio rodyklę į namą B ir galiausiai – pagal laikrodžio rodyklę į namą F.

Turime įsitikinti, kad kitos Hugo judėjimo galimybės yra neteisingos. Atkreipiame dėmesį, kad yra 4 atstumai eiti ir kiekvienas iš šių atstumų gali būti einami pirmyn (pagal laikrodžio rodyklę) arba atgal (prieš laikrodžio rodyklę), taigi yra 2*2*2*2=16 galimų kelių . Dvi pateiktos medžių diagramos patvirtina, kad naudodamas bet kurį kitą iš šių 16 kelių Hugo negali pasiekti namo F.

1. Jeigu Hugo pradeda pasivaikščiojimą nuo ėjimo 20 metrų pagal laikrodžio rodykle, jis atvyksta į namą A. Pateikta medžio diagrama parodo visas galimybes einant ir pagal, ir prieš laikrodžio rodykle iš namo A.

 

2. Jeigu Hugo pradeda pasivaikščiojimą nuo ėjimo 20 metrų prieš laikrodžio rodyklę, jis atvyksta į namą F. Visi galimi keliai iš namo F yra parodyti paveiksle.

Paskutinis aplankytas namas abiejose diagramose yra parodytas dešinėje ir galima matyti, kad namas F pasirodo tik vieną kartą, kai yra einama į A, J ir B. Taigi, tai yra vienintelis sprendimas.

-------

Kompiuterių mokslininkai ir programuotojai dažnai turi pavaizduoti tikro pasaulio objektus (šiuo atveju kelią, kuriuo buvo lankomi kaimynai), programuotojai juos vadina duomenimis. Jie turi surasti tinkamą objekto pateikimą. Pateikimas yra geras, jeigu galime jį lengvai panaudoti tikro pasaulio objektams perkurti, ko reikės norint atlikti mūsų ketinamą apdorojimą.

Hugo pasivaikščiojimo perkūrimas užrašant tiktai pradžios tašką, pabaigos tašką ir nueitus atstumus (bet ne kryptis), gali būti geras pateikimas, jeigu mums reikia žinoti visą Hugo pasivaikščiojimo atstumą (tai lengva apskaičiuoti: 20+10+20+40=90). Bet tai nėra patogu, jeigu norime žinoti, kuriuos namus Hugo aplankė. Galite matyti, jog norint žinoti aplankytus Hugo namus, mums reikia išspręsti galvosūkį ir kai kuriais atvejais tai gali turėti keletą sprendimų. Geresnis pasivaikščiojimo pateikimas šiam tikslui būtų užsirašyti tiek atstumą, tiek kryptį (panašiai kaip paaiškinime).

Atsakymas

Hugo savo kelionės metu aplankė A, J ir B namus.

Interaktyvi užduotis

 

 
Informacija atnaujinta 2017-11-13 16:52:39
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.