Metodiniai leidiniai

Kaip padėti vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimų?

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ ir siekdamas suteikti metodinę pagalbą mokytojams, dirbantiems su klasės įvairove parengė metodinį leidinį „Kaip padėti vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimų“.

Šis leidinys – tai bandymas pateikti informaciją apie vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, įvairiapusio ugdymo perspektyvą pasitelkiant multidisciplininę prieigą bei teorijos ir praktikos integraciją. Metodiniame leidinyje ir jo prieduose pateikta informacija skirta susipažinti su vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, požymiais bei skirtybėmis ir suteikti naudingos praktinės informacijos, paremtos edukologijos, psichologijos ir medicinos mokslų tyrėjų bei praktikų patirtimi.

 

 
Informacija atnaujinta 2019-08-21 15:44:26