Mokymai

Dalykinių kompetencijų tobulinimas

Bendrųjų kompetencijų tobulinimas

Komunikacinės ir informacijos valdymo kompetencijos tobulinimas
Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos tobulinimas
Tiriamosios veiklos kompetencijos tobulinimas
Reflektavimo ir mokymosi mokytis kompetencijos tobulinimas
Organizacijos tobulinimo bei pokyčių valdymo kompetencijos tobulinimas
Bendrakultūrinės ir pilietinės visuomenės kūrimo kompetencijos tobulinimas

Trumposios stažuotės

Mini mokymai

Mokymai mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams

 

 
Informacija atnaujinta 2019-06-11 13:44:57