Naujienos

Įvyko viešosios konsultacijos „Iššūkiai sprendžiant vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, mokymosi ir bendravimo problemas bendrojo ugdymo mokykloje“

Ugdymo plėtotės centras 2019 m. rugpjūčio 23 d. ir 29 d. bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams organizavo viešąsias konsultacijas, kuriose buvo aptarti mokytojų darbo su klasės įvairove ypatumai. Konsultacijos „Iššūkiai sprendžiant vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, mokymosi ir bendravimo problemas bendrojo ugdymo mokykloje“ vyko Kauno kolegijoje ir viešbutyje „Green Park“ Vilniuje.

2019-08-30

Skelbiame mokyklų atrankos Inovacijoms išbandyti rezultatus

Tęsdami projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ veiklas, kvietėme bendrojo ugdymo mokyklas dalyvauti atrankoje inovacijoms išbandyti ir kartu tobulinti bendrojo ugdymo mokytojų dalykines ir bendrąsias kompetencijas. Dėkojame visoms ugdymo įstaigoms, atsiliepusioms į kvietimą ir priėmusioms iššūkį išbandyti inovacijas. Iš viso buvo gautos 294 paraiškos.

2019-06-27

Mokyklų atranka Inovacijoms išbandyti

Tęsdami projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ veiklas, kviečiame bendrojo ugdymo mokyklas dalyvauti atrankoje inovacijoms išbandyti ir kartu tobulinti bendrojo ugdymo mokytojų dalykines ir bendrąsias kompetencijas, būtinas ugdymo turiniui formuoti, įgyvendinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemą.

2019-05-24

Įvyko viešoji konsultacija „Iššūkiai sprendžiant vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, mokymosi ir bendravimo problemas bendrojo ugdymo mokykloje“

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, 2019 m. vasario 28 d. suorganizavo bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams viešąją konsultaciją, kurioje buvo aptarti mokytojų darbo su klasės įvairove ypatumai. Konsultacija „Iššūkiai sprendžiant vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, mokymosi ir bendravimo problemas bendrojo ugdymo mokykloje“ vyko Kauno kolegijoje.

2019-03-07

Užsienio ekspertų patirties atgarsiai iš istorijos, pilietiškumo pagrindų ir pradinio ugdymo mokytojams vykusių renginių

Įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001) sausio 31 d., penktadienį, įvyko dvi viešosios konsultacijos, kuriose užsienio ekspertai iš Lenkijos ir Vokietijos aptarė istorijos, pilietiškumo pagrindų ir pradinio ugdymo turinio aktualijas.

2019-02-04

Kviečiame dalyvauti bendrųjų kompetencijų tobulinimo mokymuose

Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklų mokytojus dalyvauti Ugdymo plėtotės centro organizuojamuose programos „Bendrakultūrinės ir pilietinės visuomenės kūrimo kompetencijos tobulinimas“ mokymuose. Kvalifikacijos tobulinimo programos apimtis – 40 val. Ją sudarys trys sesijos (2 dienos+2 dienos+1 diena). Dalyvavimas nemokamas.

2019-01-15

Kviečiame pradinio ir socialinio ugdymo mokytojus į Vokietijos ir Lenkijos švietimo ekspertų ugdymo patirties pristatymus

Ugdymo plėtotės centras 2019 m. sausio 31 d. kviečia bendrojo ugdymo mokyklų socialinio ugdymo (istorijos, pilietinio ugdymo) ir pradinio ugdymo mokytojus dalyvauti užsienio šalių ugdymo patirties pristatymuose. Renginiai nemokami. Renginių tikslas – tobulinti Lietuvos bendrojo ugdymo mokytojų dalykines kompetencijas, atsižvelgiant į užsienio šalių ugdymo ekspertų įžvalgas ir atstovaujamos šalies patirtį.

2019-01-10

Viešoji konsultacija: „Geografija: mokslas ir edukacija“

Kviečiame geografijos mokytojus, kurie domisi ugdymo turinio aktualijomis, geografijos mokslo naujovėmis, susijusiomis su bendrojo ugdymo turiniu, 2018 m. gruodžio 7 d. į Geomokslų institutą, kuriame vyks viešoji konsultacija „Geografija: mokslas ir edukacija“. Renginio tikslas – sudaryti galimybes geografijos mokytojams susipažinti su geografijos mokslo aktualijomis, atliekamais tyrimais bei tobulinti dalykines kompetencijas ugdymo turinio atnaujinimo kontekste.

2018-11-27

Kviečiame į Jungtinės Karalystės, Izraelio ir Bulgarijos švietimo ekspertų ugdymo patirties pristatymus

Ugdymo plėtotės centras 2018 m. spalio 16 d. kviečia bendrojo ugdymo mokyklų informacinių technologijų, gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos) ir technologijų mokytojus dalyvauti užsienio šalių ugdymo patirties pristatymuose. Renginiai nemokami

2018-10-08

Kviečiame dalyvauti bendrųjų kompetencijų tobulinimo mokymuose

Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklų mokytojus dalyvauti Ugdymo plėtotės centro organizuojamuose mokymuose, skirtuose mokytojų bendrosioms kompetencijoms tobulinti. Kiekvienos kvalifikacijos tobulinimo programos apimtis–40 val. Ją sudarys trys sesijos (2 dienos+2 dienos+1 diena). Dalyvavimas programoje nemokamas. Dalyviams apmokamos kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidos.

2018-10-02

Skelbiama papildoma mokytojų atranka į bendrųjų kompetencijų tobulinimo mokymus

Šiandien mūsų mokykla sparčiai keičiasi. Mokytojas tampa lyderiu ir įkvėpėju, kurio pedagoginė veikla nukreipta sąmoningai siekti ugdymo tikslų. Todėl mokytojas turi rūpintis nuolatiniu asmeniniu tobulėjimu, tikslingai tobulinti turimas kompetencijas ir įgyti naujų. Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklų mokytojus dalyvauti Ugdymo plėtotės centro (UPC) organizuojamuose mokymuose, skirtuose bendrosioms kompetencijoms tobulinti.

2018-08-28

Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų kompetencijų tobulinimas

XXI amžiaus kompetencijos – bendrosios kompetencijos, kurios atitinka mūsų dienų aktualijas – spartus technologijų ir ekonomikos vystymasis, globalizacija, darnios plėtros būtinybė, inovacijų svarba – neišvengiamai kviečia mus prisiimti atsakomybę už nuolatinį savo tobulėjimą.

2018-08-08

Kviečiame dalyvauti ugdymo naujovių pristatymuose

Šiandien mokytojai, įgyvendinantys bendrąsias programas, turi būti atviri pokyčiams ir naujovėms, autonomiški, profesionalūs, išmanantys dalykų turinį bei didaktiką, lyderiai, atsakingi mokinių mokymosi vadybininkai, veiksmingų mokymo(si) aplinkų ir situacijų kūrėjai, mokinių mokymosi tyrėjai ir ekspertai.

2018-07-04

Skelbiamos bendrojo ugdymo mokytojų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimo poreikio ir turinio tyrimų ataskaitos

Įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro vykdomą projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (projekto kodas Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001), atlikti tyrimai, orientuoti į mokytojų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų turinio ir tobulinimo poreikio aspektus. Tyrimai jau buvo pristatyti švietimo bendruomenei, o dabar skelbiamos tyrimų ataskaitos

2018-06-18

Kviečiame dalyvauti Vokietijos, Austrijos ir Estijos ugdymo naujovių pristatymuose

Šiandien mokytojai, įgyvendinantys bendrąsias programas, turi būti atviri pokyčiams ir naujovėms, autonomiški, profesionalūs, išmanantys dalykų turinį bei didaktiką, lyderiai, atsakingi mokinių mokymosi vadybininkai, veiksmingų mokymo(si) aplinkų ir situacijų kūrėjai, mokinių mokymosi tyrėjai ir ekspertai. Jie nuolat ieškodami mokosi, bendradarbiauja tarpusavyje, komandose ir tinkluose, reflektuodami profesinę veiklą ir patirtį, tobulina savo kompetencijas.

2018-05-03

Pristatyti bendrojo ugdymo mokytojų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimo poreikio ir turinio tyrimai

Pedagogų rengimo kaitos kontekste ypač aktualūs būtinų mokytojams kompetencijų, besikeičiančio požiūrio į profesinį augimą klausimai. Įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro vykdomą projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (projekto kodas Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001), atlikti tyrimai, orientuoti į mokytojų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų turinio ir tobulinimo poreikio aspektus, kurie švietimo bendruomenei buvo pristatyti balandžio 24 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje.

2018-04-30

Kviečiame į tyrimų pristatymą

2018 m. balandžio 24 d. 13 val. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Ovaliojoje salėje vyks Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ metu atliktų tyrimų pristatymas.

2018-04-17

Kviečiame mokyklas teikti paraiškas mini mokymams

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, skelbia atranką dalyvauti mini mokymuose. Mini mokymai – trijų dienų mokymai, susiję su mokytojo veiklos planavimu ir ugdymo proceso organizavimu, tikslingu mokinių tarpusavio, mokinių ir mokytojo bendradarbiavimu, aktyviu mokinių darbu pamokose.

2018-03-09

Skelbiama mokytojų atranka į nemokamus mokymus

Šiandien mūsų mokykla sparčiai keičiasi. Mokytojas tampa lyderiu ir įkvėpėju, kurio pedagoginė veikla nukreipta sąmoningai siekti ugdymo tikslų. Todėl mokytojas turi rūpintis nuolatiniu asmeniniu tobulėjimu, tikslingai tobulinti turimas kompetencijas ir įgyti naujų. Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklų mokytojus dalyvauti Ugdymo plėtotės centro (UPC) organizuojamuose nemokamuose mokymuose, skirtuose bendrosioms kompetencijoms tobulinti.

2018-03-06

Kviečiame į inovacijų forumus!

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ veiklas, vėl kviečia švietimo bendruomenę į inovacijų forumus. 2018 m. sausio 16 d. vyks inovacijų forumas, kuriame bus pristatomos skaitmeninės mokymo priemonės, o 2018 m. sausio 26 d. vyksiančiame forume dalyviai susipažins su skaitmeniniais mokymo įrankiais.

2018-01-10

Skelbiama dalyvių atranką į pedagogų trumpąsias stažuotes Lietuvoje

Stažuočių tikslas – suteikti galimybę patyrusiems mokytojams, kurie tobulino kvalifikaciją užsienyje, dalyvauja projektuose, rengia mokymo priemones, skleisti savo patirtį, o mokytojams stažuotojams įsisavinti šią patirtį. Stažuotojas, atvykęs į stažuotę organizuojančią mokyklą, turi galimybę dalyvauti mokyklos praktinėje veikloje, susipažinti su mokyklos bendruomene, lankytis atvirose pamokose, susipažinti su naujais mokymo metodais.

2017-11-14

Inovacijų forumai Kaune, Klaipėdoje ir Vilniuje

Vykstantys ugdymo turinio pokyčiai, šiandienos mokinių, užaugusių su skaitmeninėmis technologijomis, poreikiai kelia iššūkius šiuolaikiniam mokytojui. Mokytojai turi taikyti įvairius mokymo metodus, kurie leistų mokiniams būti aktyviais ugdymo proceso dalyviais, stiprinti jų motyvaciją, naudoti įvairius, įtraukiančius šaltinius ir priemones.

2017-11-07

Inovacijų forumai

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ veiklas (projekto kodas Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001), kviečia dalyvauti inovacijų forumuose.

2017-10-24

Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklas teikti paraiškas dėl trumpųjų stažuočių programų parengimo ir įgyvendinimo

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001), kviečia bendrojo ugdymo mokyklas teikti paraiškas dėl trumpųjų stažuočių programų parengimo ir įgyvendinimo.

2017-09-22

Atranka į stažuotę Lenkijoje „Elgesio ir emocijų bei autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymas. Lenkijos patirtis“

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001), kviečia bendrojo lavinimo mokyklų mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus, dirbančius su elgesio ir emocijų bei autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais, teikti paraiškas dalyvauti stažuotėje Lenkijoje.

2017-09-19

Pratęsiama atranka verslo įmonėms dalyvauti inovacijų forumuose

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, kviečia verslo įmones, kuriančias švietimui skirtus inovatyvius produktus, dalyvauti švietimo inovacijų atrankoje.

2017-05-29

Kviečiame verslo įmones į atranką dalyvauti inovacijų forumuose

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, kviečia verslo įmones, kuriančias švietimui skirtus inovatyvius produktus, dalyvauti švietimo inovacijų atrankoje.

2017-04-25

 

 
Informacija atnaujinta 2019-08-30 13:06:40