Įvyko viešoji konsultacija „Iššūkiai sprendžiant vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, mokymosi ir bendravimo problemas bendrojo ugdymo mokykloje“

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001), 2019 m. vasario 28 d. suorganizavo bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams viešąją konsultaciją, kurioje buvo aptarti mokytojų darbo su klasės įvairove ypatumai. Konsultacija „Iššūkiai sprendžiant vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, mokymosi ir bendravimo problemas bendrojo ugdymo mokykloje“ vyko Kauno kolegijoje.

Konsultacijos metu Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio „Čiauškutis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogė kalbėjo apie socialinį elgesį, ankstyvojo ugdymo svarbą ir pristatė programą „Tiesioginis vaikų socialinio elgesio mokymas“. Konsultacijoje dalyvavo klinikinė psichologė iš Australijos Jura Tender , kuri pristatė ir aptarė bendrojo ugdymo mokyklose kylančius sunkumus vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų, bei jų įveikimo galimybes. Terapeutė Darija Bambalaitė pasidalino patirtimi ir pateikė praktinių pavyzdžių apie mokyklos aplinkos pritaikymą, individualių dienotvarkių sudarymą ir simbolių naudojimą konkrečiose situacijose. Praktiniais pavyzdžiais dalijosi Kauno kolegijos lektorė Evelina Lamsodienė bei docentė dr. Viktorija Piščalkienė. Lektorės pristatė vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, jutiminės informacijos apdorojimo problemas ir jų sprendimo būdus bei akcentavo bendradarbiavimo bei efektyvios pagalbos teikimo svarbą autistiškų vaikų tėvams. Psichologė Toma Malvicė pristatė Kauno Prano Daunio ugdymo centro gerąją patirtį dirbant su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų.

Kristina Pranienė
Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių
kompetencijų tobulinimas“ veiklos metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2019-03-07 10:28:42
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.