Mokyklų atranka Inovacijoms išbandyti

Tęsdami projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ veiklas, kviečiame bendrojo ugdymo mokyklas dalyvauti atrankoje inovacijoms išbandyti ir kartu tobulinti bendrojo ugdymo mokytojų dalykines ir bendrąsias kompetencijas, būtinas ugdymo turiniui formuoti, įgyvendinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemą.

2017 m. kvietėme verslo įmones dalyvauti inovacijų forumuose ir savo inovacijas pristatyti švietimo bendruomenei. Tuomet net 5 inovacijų forumuose buvo pristatyti skaitmeniniai mokymo įrankiai, priemonės ir aplinkos, mokymo metodikos, skirtos ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams ugdyti. Inovacijos, skatinančios ugdymo turinio atsinaujinimą, keliančios naujus iššūkius mokymo metodams, padedančios motyvuoti mokinius, ugdyti jų ir mokytojų bendrąsias, dalykines, skaitmeninę ir globaliąją kompetencijas, skatinančios problemų sprendimą bendradarbiaujant ir skirtos įtraukiajam ugdymui, buvo sutiktos su dideliu švietimo bendruomenės susidomėjimu.

Galite rinktis ir išbandyti šias inovacijas, pritaikomas:

kalbų ugdymo procese;

Kalbų mokėjimas šiandieniniame pasaulyje tampa vis svarbesnis dėl tautinio tapatumo raidos ir dėl ekonomikos vystymosi. Vienintelis būdas išmokti kalbą – praktika, dėl to svarbu efektyviai išnaudoti kiekvieną pamokos minutę ir gauti maksimalų rezultatą. Siūlome jums unikalią galimybę įdarbinti inovatyvias technologijas ir, bendradarbiaujant su specialistais bei gaunant visapusį mokymą ir pagalbą, savo kasdienėje aplinkoje rasti būdus ir metodus, kurie pamokose veikia geriausiai, ir patirtimi pasidalinti edukologų erdvėje.

Inovacijų, skirtų kalbų mokėjimui stiprini, išbandymo tikslas – ugdyti visų mokymo(-si) proceso dalyvių dalykines ir bendrąsias kompetencijas, siekiant ugdymo kokybės; stiprinti kalbų įsisavinimą pagal didaktines nuostatas; palaikyti mokinių motyvaciją per įtraukųjį ir “ugdomąjį žaidybinį“ elementą bei tikslingai pritaikyti inovacijas naudojantis technologijomis (kompiuteriu, įvairialypės informacijos įranga) ugdymo procese, stiprinant ugdymo programos turinio įsisavinimą. (pagrindinio kalbų ugdymo programa)

Kalbų laboratorija yra skirta mokyti(s) bet kurią kalbą pagal tarptautinius lygius nuo A1 iki C2, tinka pradiniam, pagrindiniam ir viduriniam ugdymui. Pabrėžiama, kad anglų kalbai yra jau paruošto turinio, kuris labai palengvina mokytojų darbą ir ruošiantis, ir taisant darbus automatiniu būdu, ir net taisant tarimą, o vaikai gauna atgalinį ryšį nedelsiant ir tokiu būdu mokosi savarankiškai reflektuoti ir koreguoti žinių lygį.

Pagrindinis Inovacijos vertės pasiūlymas – maksimaliai padidinti mokinio aktyvų laiką kalbant, klausant, kuriant situacinius žaidimus ir dialogus porose ar grupėse, analizuojant tekstus ir atliekant gausybę kitų užduočių kalbų mokymosi pamokos metu. Šiuo metu mokiniui galima skirti 1–2 min. per pamoką (45 min. pamoka, ~16 mok. klasėje) aktyviai praktikuoti kalbėjimą. Inovacijos tikslas – padidinti aktyvaus kalbėjimo praktikos laiką pamokų metu iki 10–15 min. kiekvienam vaikui individualiai.

Kalbos laboratorija yra tinkamas įrankis dalykų integracijai, ypač istorijos, kultūros, menų, dorinio ugdymo, muzikos ir kitų, nes mokytis užsienio kalbos dalykų galima per užduotis, kurios skirtos pažinti kitus specializuotus dalykus. Todėl didelė tikimybė, kad atnaujinus Bendrąsias ugdymo programas, integracijos principas taps vienas iš kertinių mokant vaikus kontekstinio suvokimo ir praktikų.

Išbandymo laikotarpiu mokyklose sumontuosime specialiai kalbų ugdymo procesui skirtų inovacijų komplektą-laboratoriją, kurią sudaro mobilus interaktyvusis SMART ekranas, 16 mokinių kompiuterių, vienas mokytojo kompiuteris, kompiuterių įkrovimo dėžė, Wi-Fi įranga, reikalinga visiems prietaisams susieti, specializuotos pritaikytos dirbti su kalbų laboratorija ausinės su mikrofonu bei Robotel kalbų laboratorijos „SmartClass+“ programinė įranga.

Apmokysime mokytojus ir suteiksime visą reikalingą pagalbą, kad būtų patikrinta technologijos integravimo sėkmė ir sukurta darbui su įranga reikalinga metodika bei institucinė patirtis. Kviečiame būti aktyviais kūrėjais!

matematikos ir IT ugdymo procese;

Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEAM, angl. science, technology, engineering, arts, maths) specialistų trūkumas buvo opi problema visoje Europoje. STEAM mokslai moksleivių vertinami kaip sunkūs, sausi ir neįdomūs. Viena iš priežasčių yra pernelyg teorinis tiksliųjų ir gamtos dalykų mokymas, trūksta praktiškumo bei supratimo, kaip tikslieji dalykai gali būti pritaikomi kasdieniame gyvenime. Dėl šių priežasčių itin išpopuliarėjo STEAM iniciatyva. Jos metu bandoma paįvairinti šiuos mokslus ir rasti būdų padaryti juos įdomius ir patrauklius. Šios priemonės nesukurtos pasyviai įsiminti medžiagą ir teoriją, bet leidžia mokiniams patiems kurti ir lemti mokymosi procesą – realiai praktiškai taikyti teoriją. Motyvaciją didina ir tai, kad užduotims kurti gali būti panaudojama įvairi medija ir stimulai (paveiksliukai, garsai ir kt.), o tai mokymosi procesą daro žaismingesnį ir patrauklesnį.

Siūlome jums unikalią galimybę padaryti matematikos ir informacinių technologijų mokymąsi įdomesnį, mokytis per žaidimą, įdarbinti inovatyvias technologijas ir, bendradarbiaujant su specialistais bei gaunant visapusį mokymą ir pagalbą, ugdymo procese rasti naujus būdus ir metodus, stiprinančius turinio įsisavinimą.

Inovacijų, skirtų matematikos ir IT ugdymo procesui, išbandymo tikslas – ugdyti matematikos ir IT mokytojų dalykines ir bendrąsias kompetencijas, stiprinti mokinių motyvaciją mokytis tiksliuosius mokslus, siekiant ugdymo kokybės, tikslingai pritaikius inovacijas ugdymo procese.

Inovacijų išbandymas, skirtas mokytis matematikos ir informacinių technologijų, yra tinkamas pradiniam, pagrindiniam ir viduriniam ugdymui.

Išbandymo laikotarpiu mokyklose įrengsime išmaniąją klasę, kurią sudaro mobilus interaktyvusis SMART ekranas su SMART Notebook programine įranga, 16 mokinių kompiuterių, vienas mokytojo kompiuteris, kompiuterių įkrovimo dėžė, Wi-Fi įranga, reikalinga visiems prietaisams susieti, 4 vnt. programuojamųjų robotų EDBOT ir 4 vnt. programuojamųjų konstruktorių EDBOT Dream.

Mobilus interaktyvusis SMART ekranas ir jame veikianti SMART Notebook programa leis mokytojui sukurti ir demonstruoti ekrane užduotis, o kiekvienas mokinys prie įrengtų mokinio kompiuterių galės jas atlikti individualiai. Tuo pačiu mokytojas turės klasės valdymo įrankį, kurio pagalba galės valdyti ir stebėti visų mokinių darbo vietas, konsultuoti ir vertinti, peržiūrėti pasirinkto mokinio pavaizduotą grafiką, išspręstą uždavinį ar mokinio atsakymą pateikti interaktyviame ekrane, palyginti mokinio atliktą užduotį su savuoju grafiku ir pan., analizuoti atskirų mokinių klaidas, aptarti jas su mokiniais ir suteikti grįžtamąjį ryšį. SMART interaktyvaus ekrano ir programinės įrangos galimybės puikiai išpildo pagrindinio matematikos ugdymo programoje pateiktas matematikos ir informacinių technologijų integravimo galimybes. SMART Notebook suteikia puikias galimybes vizualiai pademonstruoti matematines ypatybes, nebelieka sunkumų įsivaizduojant sferinius objektus. Programa leidžia tiesiogiai lentoje pavaizduoti norimą objektą, keičiant jo dydį yra automatiškai perskaičiuojami įvairūs duomenys (aukštinių ilgius, kampų laipsnius ir pan.). Vyresnių mokinių pamokose sudėtingus grafikus programa nupiešia pati, pagal mokytojo suvestus duomenis.

Programuojamasisrobotas EDBOT yra specialiai sukurtas edukaciniais tikslais ir pritaikytas dirbti komandose. Mokymasis programuoti tampa daug įdomesnis, kai mokinys gali realiai pamatyti savo sukurtos programos įgyvendinimą, kaip ją atlieka robotas EDBOT. Siekiant užtikrinti, kad visi mokiniai būtų vienodai įsitraukę, programinė įranga pritaikyta keliems naudotojams ir leidžiančia mokytojams bet kada perimti EDBOT valdymą. Ta pati funkcija leidžia vienu metu naudoti skirtingas kodavimo kalbas. Pavyzdžiui, pereiti nuo „Switch“ tarp „Scratch“ ir „Python“ yra taip pat lengva, kaip pereiti iš vieno vartotojo į kitą. Robotas humanoidas žavi ir, pasinaudojant šiuo žavesiu, EDBOT padaromas galingu ir įdomiu mokymo įrankiu.

EDBOT Dream – tokiu pačiu programavimo principu veikiantis programavimo įrankis, tačiau programuodamas mokinys gali dar ir konstruoti norimą robotą. Iš vieno rinkinio galima sukonstruoti ir suprogramuoti 20 ir daugiau skirtingų robotų, papildomai į rinkinį įtrauktas kalbos palaikymas ir keturi skirtingi sensoriai. Tokio tipo lavinamosios priemonės programavimą paverčia asmeniniu individualiu mokinio projektu.

Kartu su EDBOT ir EDBOT Dream robotais mokykla galės naudotis parengta metodine medžiaga, kuri apima mokytojo gidą, pamokas mokiniams, projektų aprašymus.

Apmokysime mokytojus ir suteiksime visą reikalingą pagalbą, kad būtų patikrinta technologijos integravimo sėkmė ir sukurta darbui su įranga reikalinga metodika bei institucinė patirtis. Kviečiame būti aktyviais kūrėjais!

gamtos mokslų ir kūno kultūros ugdymo procese;

Siūlomos inovacijoje išbandyti mokymo priemonės taikomos fizikos, chemijos ir kūno kultūros pamokose. Gamtos mokslų priemonės bus pateikiamos su išsamiais laboratorinių / praktinių darbų aprašais.

1. Vernier Go Direct dinaminė sistema (fizika 5–12 kl.)

Go Direct dinaminė sistema leidžia atlikti pagrindinius eksperimentus mokant dinamikos ir kinematikos. Naudodamiesi Go Direct vežimėliu su integruotais jutikliais (padėties nustatymo, 3-jų ašių akselerometras, jėgos jutiklis stūmimo ir traukimo jėgoms matuoti), mokiniai galės ištirti jėgą, padėtį, greitį ir pagreitį.

Išbandymui pateikiama naujos kartos Vernier belaidė dinaminė sistema naudojant Bluetooth ryšį gali būti „suporuota“ su mobiliais įrenginiais (iOS, Android ir Chrome operacinėmis sistemomis) arba su Windows ir Macintosh kompiuteriais. Kartu su dinamine sistema bus pateiktas reikalingas kiekis planšetinių kompiuterių su instaliuota duomenų apdorojimo programine įranga lietuvių kalba.

2. Cornelsen priemonių rinkiniai (chemija 7–12 kl.)

2.1.Rinkinys „Medžiagos, mišiniai, vanduo“

Su rinkinio turiniu galima atlikti 18 skirtingų eksperimentų šiomis temomis:

 • Medžiagos ir jų savybės: išvaizda, tirpumas vandenyje, elektrinis laidumas, elgsena kaitinant, skirtingų medžiagų tirpumas aliejuje ir vandenyje, tirpimo temperatūra.
 • Mišiniai ir įvairių medžiagų atskyrimas: smėlis / geležies milteliai, smėlis / druska, vario sulfato tirpalo distiliavimas, apelsinų sulčių distiliavimas.
 • Vandens sudėtis ir savybės: vandens komponentai, vandens aptikimas, vandens elektrinis laidumas, cukraus tirpimo procesas, sotieji tirpalai.

2.2 Rinkinys „Oras, degimas,oksidacijos-redukcijos reakcijos“

Su šiuo rinkiniu pamokų metu galima atlikti 21 eksperimentą šiomis temomis:

 • Oras: oro fizinės savybės, užimama vieta, kvėpavimo procesai.
 • Degimas: skirtingos medžiagų degimo temperatūros, degimo produktai, kamino efektas ir kt.
 • Oksidacijos-redukcijos reakcijos: vario oksido redukcija, rafinuotasis varis ir kt.

3. Žemės ir mėnulio judėjimo demonstracinis modelis „Tellurium N“(integruotam gamtos mokslų ugdymui 2–12 kl.)

Šis trimatis modelis įgalina pademonstruoti / sumodeliuoti žemės ir mėnulio judėjimą aplink saulę bei to judėjimo sukuriamus įvairius reiškinius:

 • kodėl keičiasi diena ir naktis?
 • kada ir kur žemėje yra vasara ir žiema?
 • kaip ir kodėl vyksta saulės ir mėnulio užtemimai?
 • kodėl ir kaip keičiasi mėnulio fazės?
 • kokią įtaką Žemės ašies pakrypimas turi sezonams?

Kartu pateikiami 13-os veiklų aprašai lietuvių kalba.

4. Fizinio aktyvumo sistema kūno kultūrai ir laisvalaikio erdvėms (1–12 kl.)

Siūloma sistema skirta fiziniam aktyvumui skatinti. Vaikai stovi prieš ekraną, kuriame skambant muzikai krenta rodyklės ir į jas žiūrėdami vaikai turi užminti atitinkamą rodyklę ant kilimėlio. Ši veikla stimuliuoja fizinį aktyvumą, koordinaciją, ištvermę, motyvaciją. Vaikams patinka žaisti ir, svarbiausia, laimėti.

Išbandymui pateikiama fizinio aktyvumo sistema gali būti integruojama į kūno kultūros pamokas, taip pat naudojama laisvalaikio erdvėse.

IDance sistemą sudaro: 4 kilimėliai, TV, programinė įranga, dedikuotas kompiuteris.

socialinio ir dorinio ugdymo procese;

Kas tai?

Integruotos socialinio ugdymo pamokos aktualiausioms visuomenės problemoms nagrinėti. Ar robotai atims mūsų darbus? Kas geriau – 400 eurų pašalpa ar 400 eurų atlyginimas? Per pasaulį ritasi populizmas: banga ar cunamis? Aplinkai draugiškas verslas: mitas ar realybė? Ir daug kitų smagių ir mąstyti provokuojančių temų.

Kam skirta?

Etikos, pilietinio ugdymo ir ekonomikos mokytojams, mokantiems 9–12 klasėse.

Ko tikėtis?

Medžiaga pateikta interneto platformoje. Kiekvienai temai sukurti unikalūs vaizdo klipai, įvairios užduotys, idėjos projektinei veiklai. Patarimai mokytojams, norintiems bendradarbiauti. Konsultacijos.

Kokia nauda?

Mokytojai bendradarbiauja, mokosi taikyti integruoto, reiškiniais grįsto socialinio ugdymo prieigą. Socialinės temos nagrinėjamos ne fragmentiškai, bet iš esmės. Ugdomas socialinis sąmoningumas. Paįvairintos, įdomesnės ir suaktualintos pamokos.

Reikalavimai:

 • Bendradarbiauti turi būti pasiruošę etikos, pilietinio ugdymo ir ekonomikos mokytojai.
 • Galimybė mokytojų susitikimams, temų nagrinėjimui, suderinimui skirti keletą valandų per savaitę.
 • Pasirengimas teikti išsamų ir kokybišką grįžtamąjį ryšį.
 • Nusiteikimas įsijungti į kūrybos procesą, medžiagos tobulinimą, užduočių kūrimą.
menų ir technologijų ugdymo procese;

Mokykla – tai vieta, kurioje mokiniai gali atrasti visas galimybes išbandyti savo pomėgius ar atskleisti talentus. Nesvarbu, ar mokinys muzikalus, ar domisi daile, o galbūt rankdarbiais, jam turėtų būti sudarytos galimybės nedvejojant įgyvendinti visus norimus projektus. Kaip rodo dauguma edukacinių tyrimų, kūrybiškumas yra esminis mokymosi aspektas ir tolimesnių pasiekimų pagrindas. Šiuolaikinis pasaulis reikalauja iš žmogaus jau nuo pat mažens pasiūlyti kažką inovatyvaus, sukurti kažką naujo.

Siūlome jums unikalią galimybę menų ir technologijų ugdymo procese turimą priemonių arsenalą papildyti inovacijomis, kurios padėtų įgyvendinti menines bei technologines idėjas.

Inovacijų išbandymo tikslas – ugdyti menų ir technologijų mokytojų dalykines ir bendrąsias kompetencijas, siekiant ugdymo kokybės, mokinių motyvavimo stiprinimo ir inovacijų tikslingo pritaikymo ugdymo procese.

Inovacijų išbandymas, skirtas mokytis menų ir technologijų, yra tinkamas pradiniam, pagrindiniam ir viduriniam ugdymui.

Išbandymo laikotarpiu bus įrengta 3D laboratorija su 3D tankių medžiagų spausdinimo spausdintuvu DeltaWasp 2040, specialia spausdinimo galvute bei degimo krosnele. Bus suteikta galimybė išbandyti ir įprastą 3D spausdintuvą Makerbot Replicator+. Technologijų ugdymui suteiksime 3 ašių kompiuteriu valdomas The Cool Tool stakles bei 6 vnt. The Cool Tool metalo staklių „Aštuoni viename“. Viso proceso stebėjimui ir praturtinimui interaktyviomis užduotimis pagelbės SMART interaktyvusis ekranas.

3D spausdintuvas DeltaWasp 2040 skirtas spausdinti tankaus skysčio medžiagomis. Šiuo spausdintuvu galima kokybiškai spausdinti keramikos, molio, porceliano ir kitų medžiagų gaminius. Specialiai inovacijų išbandymui prie šio įrenginio bus komplektuojama speciali spausdinimo galvutė su priedais Clay Kit 2.0, kuri suteiks galimybę dailės pamokose išmėginti spausdinimą moliu.

Makerbot Replicator+ spausdintuvas yra labai paprastai valdomas, taigi net technologijų „bijančiam“ mokytojui jis nesukels problemų. Patogu tai, kad šis spausdintuvas suteikia mokytojui ar mokiniams mobilumą. Jis lengvai prijungiamas prie planšetės ar mobiliojo telefono, kuriais galima valdyti spausdintuvą. Spausdintuvas tikrai palengvina mokytojo darbą, nes yra tylus, nereikalauja kalibracijos ar papildomo reguliavimo, turi lankstų spausdinimo pagrindą, todėl leidžia lengvai nuimti išspausdintus objektus. Dar vienas pranašumas – galimybė stebėti spausdinimą gyvai internete.

The Cool Tool gamintojo stakles inovacijų išbandymui parinkome todėl, kad jos idealiai pritaikytos edukaciniam procesui. Dėl vaikams nepavojingos konstrukcijos tekinimas, pjaustymas, gręžimas ir šlifavimas leidžia lengvai ir saugiai įgyvendinti technologijų ugdymo proceso užduotis ir projektus.

The Cool Tool metalo staklių „Aštuoni viename“ komplekte yra visos dalys, kurių reikia norint sukonstruoti vienas iš šių staklių: metalo tekinimo stakles, horizontaliąsias frezavimo stakles, medžio tekinimo stakles, centrinio gręžimo stakles, elektrinį siaurapjūklį, šlifavimo stakles, rankinį gręžtuvą arba rankinį šlifuoklį. Taip pat pateikiamas sugraduotas postūmio mechanizmas tiksliam valdymui užtikrinti, grąžtas, frezavimo galvutė, kaltas, varžtai ir surinkimo įrankiai.

SMART interaktyvus ekranas puikiai atvaizduos visą 3D modeliavimo ar staklių veikimo procesą, mokytojai galės vaizdžiai ir su interaktyviomis anotacijomis mokiniams parodyti, kaip veikia išbandymo metu naudojamos inovacijos. Dar daugiau, interaktyvus SMART ekranas puikiai papildys menų pamokas – muzikos pamokų metu vaikai galės rašyti interaktyvius muzikinius diktantus, groti virtualiais instrumentais, menų mokytojai ras daugybę paruoštų menų istorijos pamokų SMART pamokų tinklapyje.

Apmokysime mokytojus ir suteiksime visą reikalingą pagalbą, kad būtų patikrinta technologijos integravimo sėkmė ir sukurta darbui su įranga reikalinga metodika bei institucinė patirtis. Kviečiame būti aktyviais kūrėjais!

pradinio ugdymo procese;

Aktyvaus pobūdžio inovatyvios priemonės pradiniame ugdyme yra labai aktualios. Įvertinus tai, kad pradinių klasių mokiniai yra itin aktyvūs ir imlūs naujovėms, inovacijų išbandymų metu bus pateiktos plataus spektro ir pobūdžio priemonės:

 • SMART interaktyvus ekranas.
 • Interaktyvus stalas.
 • Interaktyvios grindys Funtronic.
 • Interaktyvios lėkštės Hopspot.

Naudodami šiuolaikines technologijas pradiniame ugdyme, ugdytojai lengviau pasieks ir pagrindinį programos tikslą – ugdys aktyvų, kūrybingą vaiką, turintį rašymo, socialinių, pažintinių, informacinių, vertybinių gebėjimų pamatus.

Visos siūlomos šiuolaikinės technologijos, kurios integruojamos į ugdymo procesą, puikiai tinka ir padeda pasiekti visus keliamus programos tikslus ir uždavinius. Siūlomas technologijas galima naudoti kitaip pateikiant mokomąją medžiagą, organizuojant mokymą ir mokymąsi šiose pradinio ugdymo srityse:

 • Doriniame ugdyme.
 • Kalbiniame ugdyme.
 • Matematiniame ugdyme.
 • Socialiniame ir gamtamoksliniame ugdyme.
 • Meniniame ugdyme.
 • Kūno kultūroje.

Ugdymo procese naudojamos ir integruotos siūlomos technologijos leidžia mokiniams pasitelkti pagrindinius pojūčius (lytėjimas, matymas, klausymas). Šių prietaisų galimybės iš esmės beribės, juos naudojant galima pasiekti visus keliamus programos tikslus ir uždavinius pamokų metu.

Su kiekviena mokykla individualiai suderinsime inovacijų pritaikomumą pamokoje. Atsižvelgsime į mokytojo/os turimus lūkesčius! Bus įdomu, smagu ir naudinga, o paruošta metodinė medžiaga leis ne tik Jums, bet ir kolegoms pateikti mokymo turinį vaikui įdomiai, patraukliai ir lengvai.

specialiojo ugdymo (vaikų, turinčių elgesio ir emocijų bei autizmo spektro sutrikimų) procese.

Siūloma inovacija apima vaikų su emocijų ir elgesio bei autizmo spektro sutrikimais ugdymo bendrojo ugdymo mokykloje metodiką, integruojant bei taikant EDUSENSUS programų rinkinio galimybes. Siūloma inovacija padeda atliepti įtraukiojo ugdymo proceso organizavimo poreikius bei padeda mokytojams, jų pagalbininkams ir kitiems specialistams pritaikyti ugdymo turinį vaikų su ASS specialiesiems ugdymo(si) poreikiams bei integruoti informacines technologijas ir skaitmeninius mokymo(si) išteklius į ugdymo procesą.

Siūloma vaikų, turinčių emocijų ir elgesio bei autizmo spektro sutrikimų, ugdymo metodika apima tokius etapus:

Šios ugdymo metodikos taikymas grindžiamas vaikų su emocijų ir elgesio bei autizmo spektro sutrikimais analize, ugdymo poreikių identifikavimu bei individualaus ugdymo plano konstravimu ir ugdymo strategijos parinkimu.

EDUSENSUS programos taikymas ugdant minėtų sutrikimų turinčius vaikus grindžiamas pažinimo procesų lavinimu, kalbinių gebėjimų ugdymu, plačiu veiklų spektru, gausia padalinamąja medžiaga, papildomomis užduotimis, patraukliu medžiagos ir užduočių pateikimu. Programos integracija ir naudojimas ugdymo procese padeda minimizuoti raidos sutrikimus, gerina verbalinės ir neverbalinės komunikacijos, socialinius-emocinius įgūdžius.

Programą sudaro įvairios edukacinės priemonės, skirtos pagrindinių vaiko raidos sričių – intelektinės, motorikos bei socialinės-emocinės – lavinimui. Mokymosi veiklos vyksta per įvairius žaidimus: pasiruošimas mokyklai, logo žaidimai, žodžių žaidimai, logo ritmai.

Programa apima daug vaizdinės, garsinės medžiagos, kurią mėgsta vaikai su emocijų ir elgesio bei autizmo spektro sutrikimais. Tokių skaitmeninių priemonių integravimas į ugdymą skatina vaikų motyvaciją, sąlygoja dėmesio išlaikymo, koncentracijos augimą, padeda atskleisti ir panaudoti maksimalų vaiko mokymosi potencialą.

EDUSENSUS programų komplektą sudaro ne tik ugdymui skirtos priemonės, bet ir įrankiai ankstyvai galimų vystymosi sutrikimų diagnostikai. Taip pat programa apima įrankius organizuoti mokymo ar terapijos procesą, fiksuoti ir kaupti mokinio progresą, individualizuoti ugdymo procesą pagal konkretaus vaiko poreikius ir galimybes, todėl EDUSENSUS programos integruojamos ir naudojamos visuose vaiko ASS ugdymo metodikos etapuose.

Viena mokykla gali rinktis keletą inovacijų išbandymo sričių. Tuomet pildoma tiek paraiškų, kiek inovacijų sričių mokykla pasirenka. Įvertinus paraiškas numatyta, kad viena mokykla galės išbandyti ir diegti vieną inovacijos sritį. Kiekvieną iš 7 siūlomų inovacijų įgyvendins keturios mokyklos. Iš viso planuojama atrinkti 28 mokyklas.

Nuo 2019 m. rugsėjo mėn. atrinktų mokyklų komandos ir dalis mokytojų, integruodami inovacijas, plėtos ir puoselės bendrąsias ir dalykines kompetencijas. Atrinktos mokyklos kartu su projekto įgyvendinimo grupe dalyvaus veiklose ir mokymuose, išbandys pasirinktos srities inovacijas, fiksuos ir reflektuos patirtį, dalysis metodinėmis įžvalgomis.

Atkreipiame dėmesį, kad atrinktos mokyklos įranga galės naudotis inovacijos išbandymo laikotarpiu.

Atrenkant mokyklas bus atsižvelgta į:

 • mokyklos motyvaciją dalyvauti išbandant inovacijas;
 • galimybę suformuoti tinkamą komandą pasirinktai inovacijai išbandyti: komandos vadovas – mokyklos administracijos atstovas ir ne mažiau kaip 2 mokytojai, kurių kiekvienas 2019–2020 m. m. mokys skirtingų 1–4, 5–12 klasių mokinius. Konkretus išbandyme dalyvaujančių mokytojų skaičius (ne mažiau kaip du mokytojai) bus suderintas per pirmąjį susitikimą (galutinis komandos narių sąrašas bus įtrauktas į sutartį);
 • mokytojų IKT gebėjimus ir jų naudojimo patirtį;
 • pasidalytos lyderystės raišką.

Atrinkta mokykla įsipareigoja:

 • sudaryti galimybes deleguotai mokyklos komandai dalyvauti projekto veiklose ir mokymuose;
 • užtikrinti sklandų mokyklos komandos bendradarbiavimą su projektą įgyvendinančia grupe;
 • pasirengti planą, užtikrinantį dalies mokyklos mokytojų įtraukimą į inovacijos išbandymo veiklas;
 • rengti inovacijos diegimo veiklų pavyzdžius, mokomąją ir kt. medžiagą, ją išbandyti ir tobulinti;
 • stebėti, fiksuoti ir vertinti inovacijos diegimo metu vykstančius pokyčius – teikti grįžtamąją informaciją;
 • viešinti ir dalytis įgyta patirtimi su kitomis mokyklomis.

Mokyklas, apsisprendusias dalyvauti atrankoje, prašome iki 2019 m. birželio 14 d. 12 val. užpildyti PARAIŠKĄ. Prieš pildant paraišką, rekomenduojame atidžiai susipažinti su jos turiniu.

Jei kiltų klausimų, prašome rašyti el. pašto adresu marija.stukiene@upc.smm.lt.

Atrinktų mokyklų sąrašas bus paskelbtas Ugdymo plėtotės centro svetainėje ne vėliau kaip 2019 m. birželio 25 d. Su mokyklomis, atrinktomis išbandyti inovacijas, bus pasirašomos bendradarbiavimo sutartys.

Inovacijos išbandomos įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.4.2-ESFA-V-715 „Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimas“. Projekto kodas 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001.

Marija Stukienė,
Projekto veiklos metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2019-06-13 10:16:37
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.