Įvyko viešosios konsultacijos „Iššūkiai sprendžiant vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, mokymosi ir bendravimo problemas bendrojo ugdymo mokykloje“

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001), 2019 m. rugpjūčio 23 d. ir 29 d. bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams organizavo viešąsias konsultacijas, kuriose buvo aptarti mokytojų darbo su klasės įvairove ypatumai. Konsultacijos „Iššūkiai sprendžiant vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, mokymosi ir bendravimo problemas bendrojo ugdymo mokykloje“ vyko Kauno kolegijoje ir viešbutyje „Green Park“ Vilniuje.

Konsultacijų metu Kauno kolegijos docentė dr. Viktorija Piščalkienė pristatė metodinį leidinį „Kaip padėti vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimų“ (leidinys parengtas įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, jį galite rasti adresu https://www.upc.smm.lt/projektai/bendal/metodiniai-leidiniai.php), lektorė taip pat akcentavo pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo svarbą užtikrinant veiksmingą vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymą ir teigiamus pokyčius.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus vedėja Gintarė Šatė susirinkusiems pedagogams kalbėjo apie vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, socialinio elgesio problemas ir jų korekcijos galimybes bei svarbą. Patirtimi ir praktiniais pavyzdžiais, dirbant su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais, dalijosi Kauno kolegijos lektorė Evelina Lamsodienė, Vaiko raidos centro Vilniuje Ankstyvosios reabilitacijos skyriaus vedėja, gydytoja vaikų neurologė Laima Mikulėnaitė, VšĮ „Sėkmingi vaikai“ steigėja ir programų direktorė Eglė Steponėnienė.

Kristina Pranienė
Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių
kompetencijų tobulinimas“ veiklos metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2019-08-30 13:02:17
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.