Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų kompetencijų tobulinimas

XXI amžiaus kompetencijos – bendrosios kompetencijos, kurios atitinka mūsų dienų aktualijas – spartus technologijų ir ekonomikos vystymasis, globalizacija, darnios plėtros būtinybė, inovacijų svarba – neišvengiamai kviečia mus prisiimti atsakomybę už nuolatinį savo tobulėjimą.

Birželio mėnesį jau įvyko pirmieji projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ mokymai pagal šias programas: „Bendrakultūrinės ir pilietinės visuomenės kūrimo kompetencijos tobulinimas“, „Organizacijos tobulinimas bei pokyčių valdymas mokykloje“, „Bendrojo ugdymo mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos tobulinimas“, „Reflektavimas kaip mokymosi mokytis prielaida“. 
Mokytojai gilinosi, kaip aktualizuoti mokymo turinį, atsižvelgiant į pasaulinę problematiką, aiškinosi mokyklos kaip organizacijos veiklos vertinimo ir įsivertinimo galimybes, analizavo besimokančios organizacijos sampratą ir raiškos savo mokyklos gyvenime perspektyvas, tobulino bendravimo ir reflektavimo įgūdžius.  
Mokytoja Rasa prisipažįsta, kad mokymuose reikėjo „peržengti“ vidinį barjerą ir atsiverti savo bendravimo įgūdžių analizei. Jos teigimu, mokytojai lengviau pastebi mokinių bendravimo sunkumus ir yra nusiteikę jiems padėti, bet retai kada reflektuoja savo bendravimą. 
Nuo rugsėjo mokytojai ne tik tęs pradėtą mokymąsi, bet turės galimybę dalyvauti mokymuose pagal naujas programas – „Bendrojo ugdymo mokytojų komunikacijos ir informacijos valdymo kompetencijos tobulinimas“ ir „Bendrojo ugdymo mokyklose dirbančių mokytojų tiriamoji veikla“. 
Mokymai vykdomi įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (projekto kodas Nr. 09.4.2.-ESFA-V-715-02-0001), finansuojamą Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis.

Akimirkos iš mokymų

Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ informacija

 

 
Informacija atnaujinta 2018-08-08 10:49:21
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.