Viešoji konsultacija: „Geografija: mokslas ir edukacija“

Kviečiame geografijos mokytojus, kurie domisi ugdymo turinio aktualijomis, geografijos mokslo naujovėmis, susijusiomis su bendrojo ugdymo turiniu, 2018 m. gruodžio 7 d. į Geomokslų institutą (Vilniaus universitetas Čiurlionio g. 21/27, II aukštas, Didžioji auditorija 214 kab.) , kuriame vyks viešoji konsultacija „Geografija: mokslas ir edukacija“.

Renginio tikslas – sudaryti galimybes geografijos mokytojams susipažinti su geografijos mokslo aktualijomis, atliekamais tyrimais bei tobulinti dalykines kompetencijas ugdymo turinio atnaujinimo kontekste.

Renginio programa

Registracija Ugdymo sode.

Pradžia – 10.00 val. Dalyvių registracija nuo 9.30 val.

Renginio trukmė – 8 akad. val.

Dalyviams bus išduotos pažymos. Dalyviams gali būti kompensuotos kelionės išlaidos į renginį. Užsiregistravusiems asmenims bus išsiųsta išlaidų kompensavimo atmintinė su dokumentų, kuriuos reikės pateikti, sąrašu.

Renginys vykdomas įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (projekto kodas Nr. 09.4.2.-ESFA-V-715-02-0001), finansuojamą Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis.

Daugiau informacijos telefonu +370 5 271 1548 arba elektroniniu paštu Sarunas.Gerulaitis@upc.smm.lt

Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ informacija

 

 
Informacija atnaujinta 2018-11-27 14:36:16
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.