Kviečiame pradinio ir socialinio ugdymo mokytojus į Vokietijos ir Lenkijos švietimo ekspertų ugdymo patirties pristatymus

Ugdymo plėtotės centras 2019 m. sausio 31 d. kviečia bendrojo ugdymo mokyklų socialinio ugdymo (istorijos, pilietinio ugdymo) ir pradinio ugdymo mokytojus dalyvauti užsienio šalių ugdymo patirties pristatymuose. Renginiai nemokami.

Renginių tikslas – tobulinti Lietuvos bendrojo ugdymo mokytojų dalykines kompetencijas, atsižvelgiant į užsienio šalių ugdymo ekspertų įžvalgas ir atstovaujamos šalies patirtį.

Registracija į renginius svetainėje „Ugdymo sodas“.

 • Istorijos mokymas Heseno žemėje (Vokietija): aktualios tendencijos. Registruotis

  Lektorius:

  dr. Michael Kohrs, Neues gimnazijos (Rüsselsheim, Vokietija) istorijos mokytojas.

  Jis baigė istorijos ir germanistikos studijas Bochumo Ruhr universitete. Studijuodamas universitete papildomai įgijo rusų ir lietuvių kalbos vertėjo diplomą.

  Vėliau dirbo moksliniu bendradarbiu Rytų Europos istorijos katedroje Bochumo Ruhr universitete, ėjo vokiečių kalbos lektoriaus pareigas Vilniaus Pedagoginiame Universitete.

  Dr. Michael Kohrs yra ilgametis Georg Eckert instituto bendradarbis, atliekant tarptautinių mokyklinių vadovėlių tyrimus (studijų, straipsnių ruošimas, vertėjavimas raštu ir žodžiu).

  Dr. M. Kohrs yra parengęs mokslinių publikacijų Lietuvos ir Kaukazo istorijos tematika, dalyvavęs mokslinėse konferencijose Vilniuje, Maskvoje, Braunšveige, Berlyne, Osle, Lenkijoje. Nuo 2006 m. dirba istorijos ir vokiečių kalbos mokytoju.

 • Pradinis ugdymas Registruotis

  Lektorė:

  Małgorzata Tetiurka – Liublino katalikiškojo Jono Pauliaus II universiteto (Lenkija) dėstytoja – specializuojasi pedagogų rengimo srityje. Ji daugiau nei trisdešimt metų dėsto anglų kalbą įvairaus amžiaus ir kalbos mokėjimo lygio grupėms, tačiau labiausiai mėgsta mokyti vaikus.

  Pastaruosius dvidešimt metų M. Tetiurka skleidžia sukauptą patirtį mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, rengia metodinę medžiagą ir skaito pranešimus konferencijose. Ji yra dirbusi komandose su mokytojais iš įvairių valstybių, įskaitant Kiniją, Kroatiją, Lietuvą, Rusiją, Estiją, Kazachstaną, Jungtinę Karalystę ir Airiją. Norvičo kalbų mokymo institute M. Tetiurka eina ugdymo konsultantės pareigas, be to, ji yra visų kalbos mokėjimo lygių Kembridžo anglų kalbos žodinių egzaminų vertintoja.

Pristatymai vyks viešbutyje „Panorama“, Sodų g.14, Vilnius.

Pradžia – 10.00 val. Dalyvių registracija – nuo 9.00 val. Renginių trukmė − 8 akad. val.

Bus verčiama į lietuvių kalbą pradinio ugdymo mokytojams, o istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojams renginys vyks lietuvių kalba.

Klausytojams bus išduotos pažymos. Dalyviams gali būti kompensuotos kelionės į renginį išlaidos.

Užsienio šalių ekspertų pristatymai vykdomi įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (projekto kodas Nr. 09.4.2.-ESFA-V-715-02-0001), finansuojamą Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis. Daugiau informacijos telefonu +370 5 277 9881 arba elektroniniu paštu daina.grigeniene@upc.smm.lt

Aldona Zaukienė,
Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2019-01-10 10:41:43
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.