Bulgarijos ugdymo patirties pristatymas

Spalio 16 d. Vilniuje vyko užsienio ekspertų ugdymo patirties pristatymas gamtos mokslų mokytojams. Savo patirtimi pasidalijo ekspertas iš Bulgarijos Keith Kelly. Jis yra ugdymo konsultantas, gamtos mokslų bendrajame ugdyme metodinės medžiagos, pratybų, modulių programų, žodynų autorius ir bendraautorius. K. Kelly inicijuoja projektus, skirtus ugdymo inovacijoms, ir vadovauja jiems; veda renginius įvairių šalių mokytojams, kaip sėkmingai įgyvendinti bendrąsias programas, naudojant CLIL modelį (CLIL – integruotas dalyko ir kalbos mokymas).

Ekspertas, pristatydamas patirtį, nagrinėjo sąvokų, procedūrų, kalbos vietą gamtos mokslų bendrosiose programose. Koks komunikacijos būdas tinkamiausias, siekiant geriausių pasiekimų? Nagrinėtos struktūruotos veiklos, padedant mokiniams kalbėti ar rašyti apie turinį, kurio jie mokosi. Renginio metu dalyviai atliko praktinių užduočių ir kartu su ekspertu jas aptarė.

Ekspertas dalijasi metodine medžiaga, kurią rasite, atvėrę šią nuorodą.

Renginio akimirkos

Mokytojai atlieka užduotis

Atliktos užduotys aptariamos su ekspertu

Renginio dalyviai

Alvida Lozdienė,
Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojo bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ veiklos metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2019-02-05 10:35:54
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.