Eksperto iš Estijos pristatymas socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojams

2018 m. gegužės 9 d. su mokytojais susitiko Einar Värä, pažangiausių skaitmeninių priemonių ir įrankių taikymo įvairiose ugdymo srityse (socialiniai mokslai, kalbos) ekspertas, ilgametis Estijos švietimo ir mokslo ministerijos vyriausiasis ekspertas, Estijos nacionalinio egzaminų ir kvalifikacijos tobulinimo centro ekspertas. Karjeros pradžioje dirbo istorijos ir pilietinio ugdymo mokytoju. Ekspertas pristatė socialinio ugdymo patirtį Estijoje, akcentuodamas mokymosi motyvacijos stiprinimą planuojant dalyko turinį, taikant įtraukiojo ugdymo principus, praktinius eksperimentus bei informacinių technologijų naudojimą.

Pristatydamas Estijos švietimo pasiekimus, ekspertas paminėjo, jog jo šalis, remiantis PISA 2015 m. tyrimų rezultatais, užima trečiąją vietą gamtos mokslų srityje, pagal skaitymo rezultatus estai yra šeštoje vietoje, o pagal mokinių matematikos pasiekimus – devintoje vietoje.

Ekspertas supažindino su Estijos mokyklos modeliu, kurį sudaro pradinė mokykla (1–6 klasės), pagrindinė mokykla (6–9 klasės) ir vidurinė mokykla (10–12 klasės).

Istorijos pradedama mokyti nuo 4 klasės, t. y. dar besimokant pradinėje mokykloje, o geografijos pradedama mokytis 7-oje klasėje. Įdomu pastebėti, kad pilietiškumo pagrindų, kaip atskiro dalyko, estai mokosi jau nuo 4-os iki 9-os klasės. Baigdami pagrindinę mokyklą mokiniai laiko tris egzaminus ir atsiskaito už atliktą kūrybinį darbą.

Istorijos, pilietiškumo pagrindų ir geografijos mokymasis taip pat privalomas ir vidurinėje (9–12 kl.) mokykloje. Mokiniams siūloma galimybė mokytis ir pasirenkamuosius dalykus, tokius kaip nacionalinis saugumas, ekonomikos ir verslo pagrindai, tyrimų pagrindai ir kiti dalykai.

Vidurinė mokykla baigiama išlaikius tris valstybinius arba mokyklinius egzaminus (estų kalbos, matematikos, užsienio kalbos) bei pristačius tiriamąjį arbą praktinį darbą.

Renginio metu ekspertas pristatė istorijos mokymosi motyvaciją skatinančias užduotis panaudojant informacines technologijas bei užduotis grupei. Jis pakvietė mokytojus pačius pabandyti kurti užduotis kompiuteriu, panaudojant socialinių mokslų mokymuisi skirtą žaidimą „Jeopardy“, kurio esmė yra greitų atsakymų varžytuvės įvairiomis temomis.

Renginio dalyviai susipažino su Estijos mokyklos struktūra, socialinio ugdymo turiniu bei išbandė veiklas, stiprinančias mokinių motyvaciją mokytis istorijos ir pilietiškumo pagrindų.

Salomėja Bitlieriūtė
Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojo bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ veiklos metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2019-02-12 14:57:38
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.