Užsienio eksperto ugdymo patirties pristatymas technologijų mokytojams

2018 m. spalio 16 d. viešbučio „Panorama“ konferencijų salėje vyko užsienio šalių ugdymo patirties pristatymai, kurių tikslas – tobulinti Lietuvos bendrojo ugdymo mokytojų dalykines kompetencijas atsižvelgiant į užsienio šalių ugdymo ekspertų įžvalgas ir atstovaujamos šalies patirtį.

Renginys prasidėjo Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio vedėjo Šarūno Gerulaičio pranešimu „Ugdymo turinio atnaujinimo link“. Po pranešimo dalyvavę gamtos mokslų ir technologijų mokytojai pasiskirstė grupėmis ir dirbo su ekspertais.

Technologijų mokytojai susitiko su ekspertu Ran Levy-Yamamori, kuris kūrybiškai ir jautriai pristatė asmeninę patirtį. Jo giliu įsitikinimu, pagrindinis pedagoginės veiklos variklis – kūrybiškumas. Ekspertas pristatė verslumo ugdymo Afrikos šalių ir darbo su pabėgėliais Graikijoje sėkmės istorijas, atskleidusias, kaip galima pakeisti gyvenimą nuo skurdo ir užsienio pagalbos priklausomybės iki savarankiško ir nepriklausomo gyvenimo. Susitikimo pradžioje buvo pateiktas klausimas: ar vaikai gali pakeisti aplinką? Renginio dalyviai iškėlė įvairių idėjų bei pateikė pokyčių, įvykusių Lietuvoje dėl mokinių iniciatyvų, pavyzdžių. Lektorius pristatė įkvepiančią Japonijos Tooyooka miestelio istoriją: kelių mokinių mokytojai išsakytos idėjos apie tai, kaip būtų galima išvengti potvynių gimtajame mieste. Išklausiusi mokytoja patikėjo ugdytiniais, suorganizavo susitikimą su mokyklos direktoriumi, miesto meru ir visi kartu inicijavo veiklas, kurios davė teigiamų pokyčių mokyklos ir miesto gyvenime.

Susitikimas su užsienio ekspertu turėjo didelį vertybinį pagrindą. Mokytojai įsitikino, kad kiekviena idėja yra svarbi, kad kiekvienas gali būti kūrybingas ir kad dideli pokyčiai prasideda nuo iš pirmo žvilgsnio, atrodytų, neįtikėtinos idėjos. Klausytojai ne tik išgirdo minčių bei pamatė praktinių kūrybiškumo ugdymo pavyzdžių, bet ir patys, ekspertui organizavus veiklą, kūrybiškai dirbo – tobulino gebėjimą piešti.

Ekspertas: Ran Levy-Yamamori yra aplinkosaugos švietimo ekspertas ir konsultantas Izraelyje, dokumentinių filmų autorius. Jis taiko įvairius tarpdisciplininius metodus kūrybiškumui skatinti. Pastaruosius 20 metų Azijos, Europos ir Afrikos valstybių vyriausybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose bei institutuose veda unikalius seminarus, kuriuose per įkvepiančią praktinę veiklą skatina kūrybiškumą, siekdamas inicijuoti pokyčius.

R. Levy-Yamamori baigė sodininkystės meno studijas Jeruzalės hebrajų universitete, yra biologas, gamtos istorijos rašytojas. Rašo apie gamtą įvairiems leidiniams Japonijoje, Europoje ir gimtajame Izraelyje. Yra parašęs ir iliustravęs daugiau kaip 50 knygų vaikams (anglų, hebrajų, arabų, graikų, japonų ir prancūzų kalbomis) apie švietimą aplinkosaugos tematika.

Eglė Vaivadienė,
Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojo bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ veiklos metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2019-02-12 14:55:19
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.